Edit Content

Wydawnictwo

Biuletyn informacji publicznej

FUNDACJA ROZWOJU PIELĘGNIARSTWA

Fundacja Rozwoju Pielęgniarstwa

Zarząd Fundacji:

Prezes Zarządu: Tadeusz Wadas.

Członkowie zarządu:

 • Ewa Kostrz ,
 • Iwona Malinowska-Lipień,
 • Barbara Słupska,
 • Bożena Woźniak-Pachota.

Rada Fundacji:

 • Danuta Adamek,
 • Izabela Hec,
 • Agnieszka Kurbiel.

Numer konta Fundacji Rozwoju Pielęgniarstwa: 24 8591 0007 0020 0094 8618 0001

Celem Fundacji Rozwoju Pielęgniarstwa jest prowadzenie działalności w zakresie:

 1. Integracji zawodowej i społecznej środowiska pielęgniarek i położnych,
 2. Promocji zawodów pielęgniarki i położnej,
 3. Edukacji, szkoleń rehabilitacji,
 4. Wsparcia dla pielęgniarek i położnych emerytek.

WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI:

* * *

 

19 kwietnia 2022 r.

Przekaż 1,5% podatku na rzecz Fundacji Rozwoju Pielęgniarstwa
KRS: 0000737562

Aby przekazać 1,5 % podatku na rzecz Fundacji należy w deklaracji podatkowej w rubryce „Wniosek o przekazanie 1,5% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)”, wpisać numer KRS 0000737562 (PIT-37, poz. nr 136).
Pozyskane środki z 1,5% podatku zostaną wykorzystane na:

 • wspieranie i dofinansowanie personelu oraz podmiotów leczniczych,
 • organizowanie zakupu sprzętu oraz wyposażenia potrzebnego do pracy pielęgniarek i położnych,
 • organizowanie i finansowanie akcji społecznych,
 • propagowanie działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia

* * *

9 marca 2022 r.

ZBIÓRKA NA POMOC HUMANITARNĄ DLA UKRAINY

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

wszyscy z niepokojem obserwujemy militarny atak Rosji na Ukrainę, naszego sąsiada zza wschodniej granicy. Deklarujemy chęć pomocy.

Fundacja Rozwoju Pielęgniarstwa działająca przy MOIPiP uruchomiła subkonto w Krakowskim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Krakowie, ul. Rynek Kleparski 8, dla wsparcia finansowego zbiórki na pomoc humanitarną.
W pierwszej kolejności fundusze te przekazane zostaną na zakup środków medycznych dla szpitali, gdzie trafiają poszkodowani w wyniku działań wojennych.

Numer konta: 40 85910007 0020 0094 8618 0004

Nazwa zbiórki: Fundacja Rozwoju Pielęgniarstwa-Pomoc dla Ukrainy

Zbiórka numer 2022/742/OR została opublikowana w dniu 02/03/2022 na portalu www.zbiorki.gov.pl

* * *

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA ZA OKAZANĄ POMOC
DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W DOBIE PANDEMII

Apel Fundacji Rozwoju Pielęgniarstwa przy Małopolskiej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych
w Krakowie z prośbą o udzielenie rzeczowego bądź finansowego wsparcia celem zakupu i doposażenia
pielęgniarek i położnych w odpowiednią odzież ochronną i środki dezynfekcyjne
w związku z sytuacją epidemiologiczną.

* * *

Małopolska Konferencja dla Pielęgniarek i Położnych
„Pielęgniarka i Położna 2019”

W dniach 07-09.11.2019 r. w hotelu Galaxy w Krakowie odbyła się Małopolska Konferencja dla Pielęgniarek i Położnych „Pielęgniarka i Położna 2019”, zorganizowana przez Fundację Rozwoju Pielęgniarstwa przy Małopolskiej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych, której współorganizatorami byli: Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Nauk o Zdrowiu Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa oraz Ogólnopolski Związek Zawodowy Położnych. Konferencja odbyła się pod patronatem Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek oraz Polskiego Towarzystwa Położnych. Patronatem medialnym konferencję objęli: Wydawnictwo Lekarskie PZWL oraz czasopismo „Położna”. Sponsorem wydarzenia było PZU.

W tym roku postanowiliśmy zorganizować wspólną konferencję dla pielęgniarek i położnych, która była kontynuacją dotychczasowych, cyklicznych małopolskich konferencji pielęgniarskich i położniczych, opartą na merytorycznym i atrakcyjnym programie, podczas której poruszyliśmy wiele ciekawych tematów. Zaproszenie skierowane było do środowisk pielęgniarek, położnych, studentów pielęgniarstwa i położnictwa, lekarzy, kół studenckich oraz wszystkich zainteresowanych proponowaną tematyką. W tegorocznej konferencji wzięło udział ponad 380 osób, głównie z Małopolski. Wiele osób przyjechało z odległych miejsc w Polsce, takich jak: Częstochowa, Łódź, Warszawa. Spośród zaproszonych gości, udział w konferencji wzięli: Sekretarz Stanu Józefa Szczurek-Żelazko, Posłanka na Sejm RP IX kadencji – Agnieszka Ścigaj, pierwsza Przewodnicząca Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Anna Grajcarek, Ewa Podłęcka- Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych – Zofia Małas, Przewodnicząca Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyna Ptok, Przewodnicząca regionu Małopolskiego OZZPIP Grażyna Gaj. Współorganizatorów konferencji reprezentowali: Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UJCM prof. Tomasz Brzostek, Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UJCM, Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa prof. Maria Kózka, zastępca Dyrektora Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa WNoZ Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum i Konsultant Wojewódzki ds. Pielęgniarstwa Położniczego i Ginekologicznego woj. Małopolskiego – dr Dorota Matuszyk oraz Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Położnych – mgr Janina Potrzebny-Curyło.

Na konferencji obecni byli również: Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych dr Beata Guzak, Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego – Prodziekan WNoZ Uniwersytetu Medycznego w Lublinie dr hab. Grażyna Iwanowicz – Palus, mgr Leokadia Jędrzejewska pełniąca funkcję Konsultanta Krajowego do września tego roku, Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki mgr Stanisław Wojtan, Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego dr Anna Szczypta oraz Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego dr Małgorzata Pasek. Zaproszenie na konferencję przyjęło również wielu konsultantów wojewódzkich, Przewodniczące Izb Okręgowych, Naczelne Pielęgniarki oraz przedstawiciele wyższych uczelni medycznych. Otwarcia Konferencji dokonał Przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, Prezes Fundacji Rozwoju Pielęgniarstwa – dr Tadeusz Wadas oraz Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego, Wiceprzewodnicząca MORPIP – dr Iwona Malinowska-Lipień. Po przywitaniu gości głos zabrała Wiceminister Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko, która mówiła o zmianach w ochronie zdrowia, współpracy z Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, z którymi podjęto działania mające na celu poprawę sytuacji w pielęgniarstwie i położnictwie. Prof. Maria Kózka przedstawiła w swojej prezentacji kluczowe, globalne i krajowe uwarunkowania, mające wpływ na usytuowanie pielęgniarstwa w systemie ochrony zdrowia. Prezes Zofia Małas pokazała aktualne statystyki dotyczące liczby i wieku pracujących pielęgniarek i położnych. Przedstawiła także dokument określający kierunki działań, jakie należy podjąć, aby zapewnić wysoką jakość, bezpieczeństwo i dostęp do opieki pielęgniarskiej i położniczej dla pacjentów. Ciekawie podsumowała swój wykład mgr Dorota Cholewicka, która opowiadała o początku i końcu życia ludzkiego w historii medycyny. Zauważyła, że oba zawody – pielęgniarki i położnej są ze sobą powiązane, ponieważ każdy z nas rozpoczyna swoje życie przy położnej a kończy przy pielęgniarce. Konferencja była też okazją do wyróżnienia i podziękowania osobom, które przez lata swojej pracy wykazały się szczególnym zaangażowaniem w promowanie idei zawodu. Pięć odznaczeń „Za zasługi dla ochrony zdrowia” przyznano: Danucie Dąbrowa-Iwaniec (Uniwersytecki Szpital dziecięcy w Krakowie); Zofii Kękuś (Uniwersytecki Szpital dziecięcy w Krakowie); Lidii Kos (Uniwersytecki Szpital dziecięcy w Krakowie); Małgorzacie Marczewskiej (Uniwersytecki Szpital dziecięcy w Krakowie); Annie Mazgaj (Uniwersytecki Szpital dziecięcy w Krakowie); Teresie Żak (Uniwersytecki Szpital dziecięcy w Krakowie); Jadwidze Rożek (Specjalistyczny szpital im. Stefana Żeromskiego w Krakowie). Odznaczenie wręczyła zasłużonym Pielęgniarkom Wiceminister Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko. „Za Zasługi dla Samorządu Pielęgniarek i Położnych” otrzymała Agnieszka Kurbiel (Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera)., które wręczyła Prezes NRPIP Zofia Małas. Wszystkim odznaczonym serdecznie gratulujemy i dziękujemy za podejmowanie twórczego wysiłku na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa.

Tematyka konferencji podzielona była na pięć sesji. Pierwsza z nich poświęcona była zdarzeniom niepożądanym w praktyce zawodowej pielęgniarki i położnej, podczas której dr Janusz Pokorski mówił o wpływie warunków pracy pielęgniarki i położnej na bezpieczeństwo pacjenta, podając wiele ciekawych przykładów. Przybliżono dane na temat zdarzeń niepożądanych w pracy pielęgniarek na przykładzie woj. małopolskiego oraz najczęściej spotykanych w pracy położnej. Drugi dzień konferencji rozpoczęła druga sesja poświęcona wyzwaniom współczesnej perinatologii, ginekologii i neonatologii. Poruszono takie tematy jak: padaczka i choroby tarczycy w ciąży, profilaktyka konfliktu serologicznego z punktu widzenia położnej, praktyka zawodowa położnej oparta na dowodach naukowych – opieka okołoporodowa, problemy ginekologiczne młodych kobiet czy noworodki z ciąży wielopłodowej. Kolejna obszerna sesja obejmowała wielowymiarowość pielęgniarstwa, podczas której omówiono aktualne zagrożenia epidemiczne w szpitalach – nowe wyzwania dla opieki nad pacjentami oraz czarne punkty na mapie zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego w oddziałach szpitalnych. Ciekawym tematem była również informacja o nowoczesnych technologiach w cukrzycy, gdzie możemy szukać informacji na ich temat przedstawiona przez Prezes Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej mgr Beatę Stepanow a także wykład o tym, jak ważne jest komunikowanie w pracy pielęgniarki i położnej. Na koniec sesji swoją prezentację przedstawiła firma TestDNA informująca o możliwościach wykonywania wielu badań dla kobiet w ciąży czy po poronieniu. Miłym zakończeniem drugiego dnia konferencji była uroczysta kolacja, podczas której mogliśmy porozmawiać z koleżankami, wymienić się doświadczeniami oraz zapomnieć o troskach codziennego dnia podczas występu „Kabaretu pod Wyrwigroszem”.

Kolejny trzeci dzień konferencji rozpoczął się warsztatami, które zorganizowały firmy: Becton Dickinson – Bezpieczeństwo pacjenta i personelu podczas terapii dożylnej, Firma 3M – Marsi-stary problem nowa terminologia-prewencja uszkodzeń skóry spowodowana materiałami przylepnymi, Firma: Convatec – Zastosowanie opatrunków specjalistycznych w praktyce oraz Mary Kay, podczas których uczestniczki zapoznawały się z produktami oraz techniką nowoczesnej pielęgnacji skóry.

Czwartą sesję poświęcono tematyce problemów pielęgnacyjnych pacjentów i ich rodzin. Wysłuchaliśmy wykładów o koordynowanej opiece nad pacjentem opuszczającym szpital, problemach pielęgnacyjnych pacjentek z owrzodzeniami i przetokami w przebiegu nowotworów piersi i narządu rodnego, nowoczesnej farmakoterapii i interakcjach lekowych. Ciekawa była również prezentacja przygotowana przez zaproszonych gości z Austrii: dyr. Silvię Slamik, dyr. Stephana Mosera i mgr Ryszarda Ślęzaka, w której zaprezentowano opiekę pielęgniarską w domu seniora na przykładzie domów opieki w Innsbrucku.

Ostatnią, kończącą konferencję była V sesja poświęcona środowisku pracy pielęgniarek i położnych. Prelegenci przybliżyli nam specyfikę pracy w takich oddziałach jak oddział psychiatrii dla dzieci i młodzieży czy Intensywnej Terapii Noworodka, którzy poprzez opowiedziane prawdziwe sytuacje ze swojej pracy wywołały wśród wielu uczestników wzruszenie. Wzrasta odsetek mężczyzn wykonujących zawód pielęgniarza, stanowią oni 2,3 % personelu i jak wynika z badań dobrze się w tej pracy czują.

Mamy nadzieję, że zorganizowana po raz pierwszy przez nas wspólna konferencja dla pielęgniarek i położnych pokazała, że pomimo różnej specyfiki pracy w naszych zawodach mamy też wspólne płaszczyzny pracy i wiele wspólnych tematów. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za tak liczne przybycie na konferencję, dziękujemy sponsorom i firmom, które prezentowały swoje produkty na 14 stoiskach wystawowych. Szczególne podziękowania składamy firmom: 3M, PZWL, Mary Kay za przygotowane upominki, które zostały rozlosowane wśród uczestników podczas uroczystej kolacji. Dziękujemy również pracownikom hotelu Galaxy za profesjonalne przygotowanie przedsięwzięcia i życzliwą pomoc w realizacji konferencji. Już dzisiaj zapraszamy wszystkich na nasze kolejne wspólne spotkania.

* * *

Fundacja Rozwoju Pielęgniarstwa nabyła nieruchomość
w celu utworzenia Domu dla pielęgniarek i położnych Seniorek

Dnia 28 lutego 2017 r podczas XXXV Zjazdu Delegatów MOIPIP w Krakowie zgłoszono apel nr 5 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie budowy Domu dla pielęgniarek Seniorek, który pełniłby funkcję opiekuńczą i dydaktyczną. W odpowiedzi na oczekiwania środowiska MORPIP podjęła działania zmierzające do realizacji tych oczekiwań. Rozpoczęto poszukiwania odpowiedniej nieruchomości lub działki, gdzie mógłby powstać taki dom. Jedną z propozycji była nieruchomość o powierzchni 0,53 ha położona w Cichawie zabudowana budynkiem dawnej poaustriackiej szkoły i budynkiem gospodarczym.

Źródło: https://www.google.pl/maps/

Źródło: http://mapy.geoportal.gov.pl/

Źródło: http://mapy.geoportal.gov.pl/

Źródło: http://mapy.geoportal.gov.pl/

Konkretne decyzje zapadły na zebraniu wiejskim w czerwcu 2018 r. Na spotkanie z mieszkańcami zostali zaproszeni przedstawiciele Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krakowie, którzy już wcześniej interesowali się zakupem obiektu dawnej szkoły, ponieważ mieli konkretną propozycję jego zagospodarowania. Mieszkańcom Cichawy przedstawili ją: przewodniczący MORPiP w Krakowie Tadeusz Wadas oraz Wiceprzewodniczące: Iwona Malinowska-Lipień i Barbara Słupska, którzy przekonywali społeczność lokalną, aby wyraziła zgodę na sprzedaż obiektu. MOIPIP po zakupie budynku chce wyremontować i przebudować go, a następnie utworzyć w tym miejscu obiekt służący głównie osobom starszym, niepełnosprawnym, chorym, które znajdą tam pomoc, opiekę medyczną i rehabilitacyjną… Wszystko zależy oczywiście od środków finansowych i kontraktów z NFZ czy innymi jednostkami. Pojawił się też pomysł utworzenia dodatkowo oddziału przedszkolnego. Przewodniczący podkreślił, że analizuje kilka propozycji umiejscowienia tego typu ośrodka na terenie Małopolski, jednak lokalizacja w Cichawe jest bardzo atrakcyjna ze względu na niewielką odległość od Krakowa, a jednocześnie cichą, spokojną okolicę. Po przedstawieniu propozycji rozpoczęła się dyskusja. Mieszkańcy dopytywali o szczegóły przedsięwzięcia, dodatkowy zakres usług świadczonych przez ośrodek, współfinansowanie działalności przez NFZ i inne. Społeczność lokalna jest mocno emocjonalnie związana z byłą szkołą, ponieważ w latach1948-1949 uczył tam religii Ks. Karol Wojtyła Św. Jan Paweł II, na czego dowód z inicjatywy społeczności lokalnej na budynku dawnej szkoły wmurowano pamiątkową tablicę. Ostatecznie, po długiej, merytorycznej rozmowie zaprezentowane argumenty przekonały mieszkańców Cichawy i zdecydowaną większością głosów wyrazili zgodę na sprzedaż budynku i nieruchomości.

Źródło: http://www.mojgdow.pl/mieszkancy-cichawy-zapalili-zielone-swiatlo/

Po wyrażeniu zgody na sprzedaż nieruchomości przez mieszkańców sprawę omawiano na forum Rady Gminy, Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Gminy Gdów. 4 października Rada Gminy Gdów 12 głosami „za”, przy 3 głosach „wstrzymujących się” wyraziła zgodę na sprzedaż w formie bezprzetargowej nieruchomości na rzecz Fundacji Rozwoju Pielęgniarstwa przy Małopolskiej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Krakowie na cel publiczny – prowadzenie działalności wychowawczej i opiekuńczej w formie przedszkola i domu opieki dla osób starszych. Rada Gminy wyraziła również zgodę na udzielenie 40% bonifikaty od ceny sprzedaży ustalonej na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego.

Ponieważ na takich warunkach możliwa była sprzedaż nieruchomości tylko organizacji pożytku publicznego, zdecydowano o założeniu Fundacji Rozwoju Pielęgniarstwa w Krakowie przy Małopolskiej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych. Wpisu Fundacji dokonano 26 czerwca 2018 r. Uchwałą Nr 1/11/2018/Z Zarząd Fundacji Rozwoju Pielęgniarstwa z dnia 26 listopada 2018 r, działając na podstawie Statutu Fundacji postanowił dokonać nabycia od Gminy Gdów prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 311/1 o pow. 0,53 ha, zabudowanej budynkiem byłej Szkoły Podstawowej w Cichawie oznaczonym numerem porządkowym Cichawa 56 i budynkiem gospodarczym przy tej szkole, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00017859/6. Po skompletowaniu niezbędnych dokumentów 10 grudnia 2018 r. podpisano akt notarialny zakupu nieruchomości.

V i VI Piknik Zdrowia i Aktywności Fizycznej w Gdowie

2 września 2018 r. Fundacja Rozwoju Pielęgniarstwa brała udział w V Pikniku Zdrowia i Aktywności Fizycznej w Gdowie. W tym wydarzeniu brali udział lekarze z Collegium Medicum UJ, Fundacja Rozwoju Pielęgniarstwa Małopolskie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krakowie oraz wielu lokalnych partnerów i wolontariuszy. Głównym punktem programu był „Marsz po zdrowie”, który miał charakter rekreacyjny. W białym namiocie można było wykonać bezpłatne badania, uzyskać porady dietetyczne. Przedstawiciele Fundacji wykonywali badania pomiaru poziomu cukru we krwi oraz pomiaru ciśnienia tętniczego krwi. Łącznie w badaniach wzięło udział ok. 150 osób.

Źródło: https://glos24.pl/glos24/region-wielicki/wiadomosci/item/9050-gd%C3%B3w-wyruszyli-po-zdrowie-po-raz-pi%C4%85ty

9 czerwca 2019 r. Fundacja Rozwoju Pielęgniarstwa była uczestnikiem również VI Pikniku Zdrowia na Błoniach na Zarabiu, nad którym patronat medialny objął Głos Seniora. Obok zajęć z instruktorami w strefach rekreacyjnych można było skorzystać z porad i konsultacji w mobilnych gabinetach lekarskich, dokonać pomiaru poziomu cukru i ciśnienia. Centrum Wolontariatu z Podolan przeprowadziło Dzień Dawcy Szpiku, zachęcając do rejestracji w bazie DKMS. Jak co roku odbył się Marsz po Zdrowie, w którym zawsze bardzo licznie biorą udział Seniorzy.

Źródło: https://glos24.pl/glos24/region-wielicki/wiadomosci/item/9050-gd%C3%B3w-wyruszyli-po-zdrowie-po-raz-pi%C4%85ty

W marcu 2019 r. Fundacja Rozwoju Pielęgniarstwa złożyła wstępny wniosek o uzyskanie środków pieniężnych w kwocie 700 tys. zł, w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO. Jego zadaniem publicznym jest wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego, wspieranie rozwoju instytucjonalnego organizacji (w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją) oraz wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego.

Statut Fundacji Rozwoju Pielęgniarstwa

Księga wieczysta nieruchomości w Cichawie (gmina Gdów, powiat Wieliczka), należącej do Fundacji Rozwoju Pielęgniarstwa