253022058_587619789214082_4328708234989450446_n
Kolegium pielęgniarek i położnych rodzinnych w Polsce
Oddział terenowy w Krakowie

Dokumentacja pielęgniarki

Opinia Konsultanta Wojewódzkiego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego w sprawie podania iniekcji domięśniowej produktów leczniczych Olfen 75 mg, Dicloratio 75 mg w domu pacjenta, w gabinecie pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.
Opinia Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego w sprawie podawanie leku METHOTREXAT o nazwie METEX
Opracowanie dotyczące opiekuna faktycznego
Oświadczenie dotyczące wyboru opiekuna faktycznego
Stanowisko Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych w sprawie transportu materiałów do badan diagnostycznych
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udzielenie informacji o stanie i wglądu do dokumentacji oraz o wyrażeniu zgody na udzielanie świadczeń medycznych (IX 2018 r.)
Dokumentacja dla pielęgniarek i położnych rodzinnych zalecana przez wojewódzkiego konsultanta ds. pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego:
"1. Karta wywiadu środowiskowo- rodzinnego"
"2. Historia zdrowia i choroby"
"3. Upoważnienie oraz wyrażenie zgody do udzielenia informacji o stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych"
"4. Karta odwiedzin u dziecka w chorobie"
"5. Karta wizyty patronażowej u dziecka 3-4 miesiąc"
"6. Karta wizyty patronażowej dziecka 9-miesiąc"
"7. Karta wizyty patronażowej dziecka rocznego"
"8. Karta badania przesiewowego dziecka 2 – letniego"
"9. Karta badania przesiewowego dziecka 4 – letniego"
"10. Karta badania przesiewowego dziecka 5 – letniego"
Dokumentacja obowiązująca w OPD
"DOKUMENTACJA PIELĘGNIARSKIEJ OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ DOMOWEJ"
"PROPONOWANY WZÓR ZLECENIA NA ZABIEGI"
"PROPONOWANY WZÓR OŚWIADCZENIA O NIEOBECNOŚCI PACJENTA