Edit Content

Wydawnictwo

Biuletyn informacji publicznej

WYBORY 2019-2020

 

Szanowne koleżanki i koledzy!

 
Zbliża się koniec VII kadencji naszego samorządu.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami jesteśmy zobowiązani do przeprowadzenia wyborów Delegatów na okres VIII kadencji. Zwracamy się do Was Wszystkich z prośbą o wzięcie udziału w wyborach.

Demokratyczne prawa zagwarantowane w wyborach umożliwiają nam wpływ na kierunki działania naszego samorządu, a tym samym na kształtowanie dalszego rozwoju naszych zawodów. To w Waszej gestii jest dokonanie wyboru nowych władz Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.

 
Zamieszczamy w tym miejscu regulaminy wyborów oraz inne potrzebne informacje na ten temat.

 
Komisja dokonała wyboru przewodniczącego, jego zastępcy oraz sekretarza Okręgowej Komisji Wyborczej.
 
Przewodniczącą OKW została wybrana: Barbara Słupska
Zastępcy Przewodniczącej: Stanisław Łukasik, Iwona Malinowska-Lipień
Sekretarz: Marek Kucab
 
Uchwała nr 1864/VII/2019  Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 10 września 2019 r., w sprawie zarządzenia wyborów na okręgowy zjazd pielęgniarek i położnych, ustalenia rejonów wyborczych i określenia liczby delegatów w poszczególnych rejonach wyborczych.
 
Osoby biorące udział w wyborach w poszczególnych rejonach wyborczych, po ogłoszeniu terminu wyborów mogą sprawdzić się na listach wyborczych ze swojego rejonu wyborczego w terminie 14 dni przed datą zebrania wyborczego w biurze Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w godz. od 16:00 do 18:00 w poniedziałki i w godz. od 13:30 do 15:30 czwartki (tylko osobiście, za okazaniem dowodu tożsamości).
 
 
 
Przewodnicząca
Okręgowej Komisji Wyborczej
 
(-) Barbara Słupska

 

Sprawozdanie Okręgowej Komisji Wyborczej z przebiegu i zakończenia wyborów Delegatów Małopolskiej Okregowej Izby Pielegniarek i Położnych w Krakowie – VIII kadencja /lata 2020-2024/.