Edit Content

Wydawnictwo

Biuletyn informacji publicznej

Zaprzestanie wykonywania zawodu, zrzeczenie się prawa wykonywania zawodu


Zaprzestanie wykonywania zawodu
Pielęgniarka/Położna na podstawie art. 26a ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej może złożyć oświadczenie o zaprzestaniu wykonywania zawodu na czas określony, zobowiązując się jednocześnie do natychmiastowego poinformowania Rady o zamiarze ponownego podjęcia wykonywania zawodu. W okresie zaprzestania dokument zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pozostaje w aktach osobowych.

Oświadczenie o zaprzestaniu wykonywania zawodu pielęgniarki/rza, położnej/ego

Oświadczenie o zamiarze podjęcia wykonywania zawodu pielęgniarki/rza, położnej/ego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Zrzeczenie się prawa wykonywania zawodu
Pielęgniarka/Położna na podstawie art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej może złożyć oświadczenie o zrzeczeniu sie prawa wykonywania zawodu. Po złożeniu takiego oświadczenia prawo wykonywania zawodu wygasa. Dokument zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pozostaje w aktach osobowych.

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/rza, położnej/ego