Edit Content

Wydawnictwo

Biuletyn informacji publicznej

Zaświadczenia o kwalifikacjach zawodowych zgodnych z prawem UE

 

Zaświadczenie stwierdzające, że pielęgniarka lub położna posiada kwalifikacje zgodne wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz że posiadany dyplom, świadectwo lub inny dokument  potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji odpowiada dokumentom potwierdzającym formalne kwalifikacje pielęgniarki lub położnej wynikające z  przepisów prawa Unii Europejskiej jak również zaświadczenie o przebiegu pracy zawodowej wydaje na wniosek osoby zainteresowanej będącej członkiem danej Izby, właściwa Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych (podstawa prawna art. 51 ust.1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej Dz. U. z 2014 r. poz. 1435, z późn. zm.). Wyżej wymienione zaświadczenia wystawiane są w języku polskim.

Wymagane dokumenty:

  • czytelnie wypełniony wniosek,
  • ksero dokumentu poświadczającego wykształcenie (ksero dyplomu),
  • świadectwa pracy z całego przebiegu pracy zawodowej,
  • zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu,
  • kserokopia prawa wykonywania zawodu.

 
Wniosek o wydanie zaświadczenia o kwalifikacjach zgodnych z prawem UE oraz zaświadczenia o przebiegu pracy zawodowej.