Edit Content

Wydawnictwo

Biuletyn informacji publicznej

Opinie i stanowiska konsultantów w dziedzinie pielęgniarstwa

 

 1. Opinia Konsultanta Wojewódzkiego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego w sprawie podania iniekcji domięśniowej produktów leczniczych Olfen 75 mg, Dicloratio 75 mg w domu pacjenta, w gabinecie pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 2. Opinia Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie podawania antybiotyków u dzieci na zlecenie lekarskie w domu chorego
 3. Opinia Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie wykonywania przez pielęgniarki iniekcji penicyliny prokainowej i preparatów penicylinopochodnych u dzieci w warunkach ambulatoryjnych
 4. Stanowisko Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego w sprawie podawania leków przez pielęgniarkę rodzinną z dnia 21 stycznia 2018 r.
 5. Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa w sprawie nowelizacji ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z 22 lipca 2014 roku
 6. Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego w sprawie wykonywania przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w gabinecie podstawowej opieki zdrowotnej, na pisemne zlecenie lekarza autohemoterapii
 7. Opinia Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa w sprawie płukania ucha przez pielęgniarki
 8. Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa w sprawie usuwania przez pielęgniarkę kleszczy
 9. Opinia Konsultanta Krajowego w dz. pielęgniarstwa w sprawie uprawnień pielęgniarki do uzupełniania druku skierowania lekarskiego na badania diagnostyczne lub konsultacje o dane pacjenta albo druku obejmującego zlecenia lekarskie, które następnie podpisuje lekarz oraz kompetencji pielęgniarki do przepisanie zleceń lekarskich z wersji papierowej do systemu komputerowego
 10. Opinia Konsultanta Krajowego w dz. pielęgniarstwa w sprawie uprawnień pielęgniarki do wykonywania zabiegów z medycyny i dermatologii estetycznej, w tym iniekcji podskórnej z kwasu hialuronowego – wypełniaczy zmarszczek i bruzd
 11. Opinia konsultanta Krajowego w dz. pielęgniarstwa w sprawie uprawnień pielęgniarki pracującej w poradni hemodynamicznej do obsługi pompy do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej
 12. Opinia konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa w sprawie asystowania pielęgniarki bez ukończonego kursu specjalistycznego przy zabiegach endoskopowych
 13. Opinia konsultanta Krajowego w dz. pielęgniarstwa w sprawie podawania przez pielęgniarkę szczepionek dla dzieci, z którymi do punktu szczepień zgłaszają się rodzice
 14. Stanowisko Konsultanta Krajowego w dz. pielęgniarstwa w sprawie wykonywania świadczeń zdrowotnych przez położną w oddziałach szpitalnych
 15. Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa w sprawie przekazywania raportów pielęgniarskich w formie ustnej
 16. Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa w sprawie wykonywania przez pielęgniarkę wodnej kąpieli kończyn dolnych i górnych w wirówce, jacuzzi, kąpieli solankowych, kąpieli perełkowych w Ośrodkach Rehabilitacyjno-Wypoczynkowych
 17. Opinia na temat samodzielnego wykonywania badania fizykalnego w praktyce pielęgniarki/położnej
 18. Informacja Konsultanta Krajowego w dz. Pielęgniarstwa w sprawie opieki nad pacjentem hospitalizowanym
 19. Zalecenia Konsultanta Krajowego w dziedzinie Pielęgniarstwa dla dobrej praktyki pielęgniarskiej Bezpieczny Szpital – Bezpieczny Pacjent, Zarządzanie ryzykiem zdarzeń niepożądanych Projekt bezpiecznej praktyki medycznej – Profilaktyk ryzyka upadku, Zarządzanie ryzykiem zdarzeń niepożądanych Projekt bezpiecznej praktyki medycznej
 20. Opinia w sprawie zasadności pielęgniarskich raportów pisemnych i ustnych w lecznictwie stacjonarnym
 21. Opinia w sprawie obliczania czasu pracy pielęgniarek i położnych za okres przekazywania raportów pielęgniarskich bezpośrednio po zakończonym dyżurze
 22. Odpowiedzi Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki na pytania
 23. Opinia Konsultanta Krajowego W dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego w sprawie nakazywania pielęgniarkom dyżurującym na bloku operacyjnym w godzinach od 19.00 do 7.00 pomocy w sprawowaniu opieki pielęgniarskiej w oddziale dziecięcym w czasie, gdy nie są wykonywane zabiegi operacyjne.
 24. Zalecenia krajowego konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego w sprawie: sposobu dokumentowania świadczeń zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarki w oddziałach i szpitalach pediatrycznych
 25. STANOWISKO KONSULTANTA KRAJOWEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA ONKOLOGICZNEGO – Sporządzanie leków cytostatycznych w myśl Prawa Farmaceutycznego z dnia 6 września 2001 roku Dziennik Ustaw Nr 126 poz. 1381 jest usługą farmaceutyczną i powinna być wykonana przez farmaceutów.
 26. Opinia Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego z dnia 4. X. 2013 r. w sprawie ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek w oddziałach o profilu pediatrycznym.
 27. Opinia Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa w sprawie usuwania kleszczy przez pielęgniarki
 28. Zalecenie Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa w sprawie realizacji przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych nie będących przedsiębiorcami
 29. Opinia Konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego w sprawie cewnikowania pęcherza moczowego u dzieci przez pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania
 30. Opinia Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego w sprawie podawania leku Methotrexat o nazwie Metex drogą podskórną przez pielęgniarki podstawowej opiece zdrowotnej.
 31. Opinia w sprawie wykonywania KTG przez położną
 32. Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa sprawie podawania przez pielęgniarkę autoszczepionki
 33. Opinia Krajowego Konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa w sprawie podawania przez pielęgniarki środków kontrastowych oraz wymaganych kwalifikacji pielęgniarek w tym zakresie
 34. Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa w sprawie pobierania i oznaczenia przez pielęgniarkę badań laboratoryjnych w oddziałach szpitalnych
 35. Opinia Konsultanta Krajowego w dz. pielęgniarstwa w sprawie podawania przez pielęgniarkę leków odczulających w zakładach podstawowej opieki zdrowotnej
 36. Stanowisko Konsultanta Krajowego w dz. pielęgniarstwa w sprawie wykonywania świadczeń zdrowotnych przez położna w oddziałach szpitalnych
 37. Stanowisko Ministra Zdrowia dotyczące świadczeń wykonywanych przez położne w ramach organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą
 38. Stanowisko Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego w sprawie wzajemnej współpracy pielęgniarki poz i opieki długoterminowej domowej
 39. Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego dotycząca podawania leków droga doustną osobom korzystającym ze świadczeń zdrowotnych przez szpital psychiatryczny
 40. Opinia w sprawie wykonywania badania ultrasonograficznego przez położną
 41. Opinia krajowego konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego z dnia 22.01.2011 r. w sprawie pobierania u dzieci materiału do badań laboratoryjnych
 42. Opinia krajowego konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego z dnia 10.01.2011 r. w sprawie postępowania pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania w ramach resuscytacji krążeniowo-oddechowej
 43. Opinia W sprawie realizacji zleceń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.
 44. Opinia w sprawie realizacji świadczeń medycznych przez położną w opiece długoterminowej
 45. Opinia w sprawie pobierania materiałów do badań bakteriologicznych
 46. Opinia w sprawie kwalifikacji oraz kompetencji położnej w zakresie wykonywania dializ
 47. Opinia w sprawie zatrudnienia położnej w Szpitalu Rehabilitacyjnym
 48. Opinia w sprawie niezbędnych warunków pielęgnowania osób niesamodzielnych w zakresie poruszania się na podstawie art.10 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. 2009, Nr 52, poz. 419)
 49. Opinia w sprawie wykonywania KTG przez położną w poradni położniczo-ginekologicznej
 50. Opinia konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego z dnia 06.12.2010 r. w sprawie podawania antybiotyków z dodatkiem leków miejscowo znieczulających drogą domięśniową u dzieci.
 51. Opinia Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego w sprawie roli konsultantów krajowych w systemie ochrony zdrowia
 52. Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych – czy niewidomy może być opiekunem
 53. Stanowisko w sprawie poprawy jakości opieki nad kobietą, rodziną, sprawowaną przez położną podstawowej opieki zdrowotnej
 54. Zarządzanie ryzykiem zdarzeń niepożądanych projekt bezpiecznej praktyki medycznej
 55. Zalecenia Konsultanta Krajowego w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego dotyczące redukcji ryzyka rozwoju zakażenia miejsca operowanego
 56. Stanowisko w sprawie wykonywania zawodu przez położne zatrudnione na stanowiskach pielęgniarek
 57. Opinia dotycząca wykonywania ekg w warunkach lecznictwa stacjonarnego
 58. Opinia w sprawie metod ogrzewania noworodka w oddziałach noworodkowych z dnia 28.04.2008 r.
 59. Opinia w sprawie podawania Debecyliny dzieciom do 18 r.ż. w warunkach ambulatoryjnych
 60. Opinia w sprawie cewnikowania pęcherza moczowego u dzieci z dnia 28.04.2008 r.
 61. Opinia Konsultanta Krajowego w dz. Pielęgniarstwa w sprawie zakładania opatrunków gipsowych
 62. Stanowisko Konsultanta Krajowego w dz. Pielęgniarstwa w sprawie możliwości rozszerzania przez dyrektorów zatrudniających pielęgniarki i położne zakresu obowiązków o zadania przekraczające kompetencje zawodowe z dnia 27.03.2008 r.
 63. Opinia w sprawie obsady pielęgniarskiej w oddziałach dziecięcych pracujących w trybie całodobowym
 64. Opinia w sprawie rozpuszczania i przygotowywania leków w oddziałach szpitalnych przez pielęgniarki
 65. Opinia w sprawie zastosowania metody pobierania krwi u dzieci w oddziałach/szpitalach pediatrycznych
 66. Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie Pielęgniarstwa w sprawie wykonywania zleceń lekarskich przez pielęgniarki w oddziałach szpitalnych
 67. Zalecenia konsultanta Krajowego w dz. Pielęgniarstwa w sprawie prowadzenia profilaktyki odleżyn u pacjentów hospitalizowanych
 68. Stanowisko Konsultanta Krajowego w dz. Pielęgniarstwa skierowane do konsultantów wojewódzkich w dz. pielęgniarstwa oraz kadry zarządzającej w pielęgniarstwie (w lecznictwie stacjonarnym) z dnia 14.05.2007r.
 69. Stanowisko Konsultanta Krajowego w dz. Pielęgniarstwa w sprawie likwidacji kierowniczych stanowisk w pielęgniarstwie
 70. Stanowisko Konsultanta Krajowego w dz. Pielęgniarstwa, Konsultanta Krajowego w dz. Opieki Długoterminowej w sprawie bezpiecznego podnoszenia i przemieszczania pacjentów z dnia 11.10.2004 r.