Edit Content

Wydawnictwo

Biuletyn informacji publicznej

Wyniki konkursów na pielęgniarskie stanowiska kierownicze

W dniu 1 września 2023 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej II Oddziału Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Odcinkiem Intensywnej Terapii Kardiologicznej Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Marzeny Cięciwa.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 1 września 2023 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Agaty Fitrzyk.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 1 września 2023 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Agnieszki Palmowskiej.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 1 września 2023 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Dzieci Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Katarzyny Pielak.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 1 września 2023 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Joanny Płaczek.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 1 września 2023 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Iwony Sadzik.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 1 września 2023 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Otolaryngologicznego z Pododdziałem Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Joanny Soczówka.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 23 czerwca 2023 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Położnej Oddziałowej Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

Na stanowisko Położnej Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Ireny Marszałek.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 6 czerwca 2023 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Doroty Gałązka.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 25 kwietnia 2023 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego w Krakowie.

Na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek wyłoniono kandydaturę Pani Jadwigi Noworyta.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 17 marca 2023 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Lucyny Skrzypoń.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 17 marca 2023 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Kardiologicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Jadwigi Jordanek.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 13 marca 2023 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Iwony Adamczyk.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 13 marca 2023 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Anny Gicala.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 10 marca 2023 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie.

Na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek wyłoniono kandydaturę Pani Mirosławy Noppenberg.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 10 marca 2023 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Centralnej Izby Przyjęć Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Marzanny Żugaj.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 9 lutego 2023 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Wewnętrznego wraz z Intensywną Opieką Kardiologiczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Ireny Mirek-Majczyk.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 9 lutego 2023 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Barbary Czerwińskiej.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 9 lutego 2023 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Ogólnej wraz z Pododdziałem Intensywnej Opieki Pooperacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Ewy Ulman.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 9 lutego 2023 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Neurologicznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Ireny Rapacz.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 9 lutego 2023 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Dziecięcego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Bożeny Zborowskiej.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 9 lutego 2023 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Położnej Oddziałowej Oddziału Ginekologiczno-Położniczego wraz z Blokiem Porodowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach.

Na stanowisko Położnej Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Mirosławy Komenda.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 16 grudnia 2022 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Położnej Oddziałowej Oddziału Ginekologicznego-Położniczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.

Na stanowisko Położnej Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Doroty Wierońskiej.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 16 grudnia 2022 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Dziecięcej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Marzeny Fik.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 16 grudnia 2022 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Ogólnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Agnieszki Kramarczyk.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 16 grudnia 2022 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Dziecięcego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Małgorzaty Matusiak.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 16 grudnia 2022 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Pauliny Zielińskiej.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 1 grudnia 2022 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Krakowie.

Na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki wyłoniono kandydaturę Pani Małgorzaty Kamińskiej.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 21 października 2022 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chorób Płuc Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Anny Teper.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 14 września 2022 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Jolanty Kurela.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 28 lipca 2022 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Klinicznego Oddziału Okulistycznego Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Beaty Gruszczyńskiej.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 6 lipca 2022 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Stacjonarnej Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Małgorzaty Stankiewicz.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 6 lipca 2022 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Onkologii i Hematologii A0 Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Lidii Pieńkowskiej.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 6 lipca 2022 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Blok Operacyjny – Zespół Pielęgniarek Operacyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Wioletty Bułat.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 6 czerwca 2022 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Pulmonologii, Alergologii i Dermatologii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Agaty Zając.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 6 czerwca 2022 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Małgorzaty Turek.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 13 kwietnia 2022 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego Krakowie.

Na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki wyłoniono kandydaturę Pani Katarzyny Wójcik.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 6 grudnia 2021 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej III Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Agnieszki Werfel.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 6 grudnia 2021 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Klinicznego Elektrokardiografii Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Katarzyny Burczak.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 6 grudnia 2021 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Naczyń z Pododdziałem Zabiegów Endowaskularnych Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Wioletty Makieła.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 6 grudnia 2021 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Klinicznego Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Marzeny Jęczmionka.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 6 grudnia 2021 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Klinicznego Chorób Serca i Naczyń z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Małgorzaty Barnaś.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 6 grudnia 2021 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chorób Śródmiąższowych Płuc i Transplantologii Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Agaty Bólad.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 6 grudnia 2021 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym i z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Doroty Boćwińskiej.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 9 grudnia 2021 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Małoinwazyjnej w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Agnieszki Pawlik.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 9 grudnia 2021 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Dermatologicznego z Pododdziałem w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Zofii Augustyn.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 9 grudnia 2021 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chorób Infekcyjnych i Pediatrii w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Katarzyny Owczarczyk-Woźniczka .

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 8 lipca 2020 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kętach.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Jadwigi Mokrzyńskiej .

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 30 czerwca 2020 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy w Krakowie. Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Ireny Pawłowskiej.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratula-cje.

* * *

W dniu 17 marca 2020 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Klinicznego Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Izabeli Kaczor.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 17 marca 2020 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Klinicznego Oddziału Rehabilitacyjnego Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Wioletty Czchowskiej.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 21 lutego 2020 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Klinicznego Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc V Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Elżbiety Klimek.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 5 grudnia 2019 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Urologicznego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Ewy Sułkowskiej.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 5 grudnia 2019 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Noworodkowego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Agnieszki Migdał.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 20 listopada 2019 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Bloku Operacyjnego Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Operacyjnej wyłoniono kandydaturę Pani Agnieszki Świst.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 20 listopada 2019 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Pediatrii Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Operacyjnej wyłoniono kandydaturę Pani Anny Kubicz.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 20 listopada 2019 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Neurochirurgii Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Operacyjnej wyłoniono kandydaturę Pani Katarzyny Kubuszek.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 15 listopada 2019 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Operacyjnej Oddziału Operacyjnego Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Operacyjnej wyłoniono kandydaturę Pani Magdaleny Dryja.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratula-cje.

* * *

W dniu 6 listopada 2019 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Wewnętrznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Elżbiety Gugała.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 6 listopada 2019 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Wiesławy Dobrzyckiej.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 30 października 2019 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Bloku Operacyjnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Edyty Korbel .

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 30 października 2019 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Noworodkowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Krystyny Oleś .

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 30 października 2019 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Psychosomatyki i Psychiatrii Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Iwony Zielińskiej .

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 25 października 2019 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem.

Na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki wyłoniono kandydaturę Pani Wioletty Łukasik.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 30 września 2019 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Rehabilitacji al. Focha 33 Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Ewy Walocha.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 30 września 2019 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Reumatologii al. Focha 33 Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Jolanty Wiertek.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 16 września 2019 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej II Oddziału Klinicznego Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Małgorzaty Bruzda.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 19 sierpnia 2019 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Klinicznego Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Elżbiety Musz.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 19 sierpnia 2019 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Klinicznego Nefrologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Doroty Władyka.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 19 sierpnia 2019 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Klinicznego Chorób Metabolicznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Agaty Porębskiej.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 19 sierpnia 2019 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Klinicznego Endokrynologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Marty Miklas.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 19 sierpnia 2019 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Klinicznego Ginekologii Onkologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Marioli Muskała.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 10 lipca 2019 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Urazowej, Ortopedii i Rehabilitacji Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Doroty Szot.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 5 lipca 2019 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Rehabilitacji Leczniczej Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” w Krzeszowicach.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Małgorzaty Dobrzańskiej.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 5 lipca 2019 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” w Krzeszowicach.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Joanny Szkarłat.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 21 maja 2019 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału I Chorób Wewnętrznych i Alergologii Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Marty Marii Małysa.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 20 maja 2019 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Bloku Operacyjnego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanym.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Kamili Łapsa.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 30 kwietnia 2019 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Urazowo-Ortopedycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Danuty Stopka.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 2 kwietnia 2019 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Zakaźnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Marty Sikora.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 29 marca 2019 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Ogólnego Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Urszuli Pokojskiej.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 29 marca 2019 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Stacjonarnego Medycyny Paliatywnej Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Agnieszki Matoga-Rakus.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 29 marca 2019 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału psychiatrycznego Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Grażyny Machno.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 26 marca 2019 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgicznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Elżbiety Periy.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 26 marca 2019 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Urazowo-Ortopedycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Ewy Ptak.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 26 marca 2019 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Neurologicznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Joanny Kwaśnej.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 26 marca 2019 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Grażyny Lenart-Magiera.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 26 marca 2019 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Doroty Mołczan.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 26 marca 2019 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Okulistycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Moniki Widerskiej.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 26 marca 2019 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Geriatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Agnieszki Szmyd.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 18 marca 2019 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Wewnętrznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Magdaleny Nowakowskiej-Zdybał.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 8 marca 2019 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Klinicznego Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii – Blok Operacyjny Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Beaty Janas.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 8 marca 2019 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Pediatrii i Neurologii Dziecięcej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Bożeny Rurkowskiej.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 8 marca 2019 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Agnieszki Homel.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 8 marca 2019 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Edyty Nagięć.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 8 marca 2019 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chorób Cywilizacyjnych i Chorób Płuc Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Agnieszki Kulig.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 4 marca 2019 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach.

Na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki wyłoniono kandydaturę Pani Teresy Banowskiej.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 14 lutego 2019 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Zakaźnego V Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Aneta Janik.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 11 lutego 2019 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego o Profilu Ogólnym Powiatowych Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Danuty Tarkowskiej.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 11 lutego 2019 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek Powiatowych Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu.

Na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek wyłoniono kandydaturę Pani Haliny Kolber-Sala.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 28 stycznia 2019 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki Szpitala Powiatowego im. dr. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem.

Na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki wyłoniono kandydaturę Pani Weroniki Dymitry.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 18 stycznia 2019 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Neurologii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Dominiki Dąbrowskiej-Paciorek.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 22 listopada 2018 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Moniki Nagi.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 22 listopada 2018 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej II Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Chorób Płuc Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Barbary Bułdak.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 22 listopada 2018 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej I Oddziału Chorób Wewnętrznych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Karoliny Kucharskiej.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 20 listopada 2018 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie.

Na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki wyłoniono kandydaturę Pani Lucyny Konieczkowicz.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratula-cje.

* * *

W dniu 6 listopada 2018 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Oddziale Klinicznym Ortopedii i Rehabilitacji – Oddziale Klinicznym Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Ewy Sito.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 30 października 2018 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Rehabilitacji Pulmonologicznej Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Agnieszki Mertens.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 30 października 2018 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem.

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Krystyny Pierwoła.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 30 października 2018 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem. Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Marleny Wierzbanowskiej.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 31 lipca 2018 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Centralnej Izby Przyjęć Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie. Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Elżbiety Obara.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 13 lipca 2018 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Klinicznego Nefrologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Bożeny Haliżak.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 13 lipca 2018 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Klinicznego Urologii i Urologii Onkologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Małgorzaty Sawickiej.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 13 lipca 2018 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Klinicznego Chirurgii Endoskopowej, Metabolicznej oraz Nowotworów Tkanek Miękkich Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Marii Wójcik.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 15 czerwca 2018 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Szpitala św. Anny w Miechowie. Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Joanny Kwit.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 15 czerwca 2018 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc Szpitala św. Anny w Miechowie. Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Urszuli Szarek.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 15 czerwca 2018 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Noworodków i Wcześniaków Szpitala św. Anny w Miechowie. Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Jadwigi Augustyn.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 11 czerwca 2018 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Kliniki Chorób Wewnętrznych V Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie. Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Jolanty Sobaszek.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 24 kwietnia 2018 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach. Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Małgorzaty Gubała.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 5 marca 2018 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Reumatologii przy ul. Skarbowej 1 Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie. Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Moniki Wach.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 2 marca rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie. Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Urszuli Gluz-Golik.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 1 lutego 2018 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej III Oddziału Chorób Wewnętrznych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Jolanty Malickiej.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 22 listopada 2017 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Klinicznego Chirurgii Klatki Piersiowej i Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Rehabilitacji Pulmonologicznej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie. Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Anny Zając.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 7 listopada 2017 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Neurologii Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie. Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Doroty Skóra.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 7 listopada 2017 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Kardiologii Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie. Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Marty Grzegorczyk.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 7 listopada 2017 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej III Oddziału Chorób Wewnętrznych, Metabolicznych i Geriatrii Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie. Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Haliny Grabowskiej.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 7 listopada 2017 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej II Oddziału Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie. Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Izabeli Dowsilas.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

* * *

W dniu 4 października 2017 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Małoinwazyjnej Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie. Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Anny Rogowskiej.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

W dniu 30 czerwca 2017 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Bloku Operacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach. Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Wioletty Morsztyn.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

W dniu 26 czerwca 2017 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Obserwacyjno Zakaźnego z Pododdziałem Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie. Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Beaty Miękina.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

W dniu 26 czerwca 2017 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie. Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Iwony Sadzik.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

W dniu 26 czerwca 2017 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie. Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Agnieszki Palmowskiej.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

W dniu 26 czerwca 2017 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Otolaryngologicznego z Pododdziałem Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie. Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Joanny Soczówka.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

W dniu 26 czerwca 2017 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Bloku Operacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie. Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Elżbiety Michałowskiej.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

W dniu 26 czerwca 2017 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie. Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Doroty Jeziorek.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

W dniu 31 maja 2017 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Myślenicach. Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Barbary Salawa.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

W dniu 28 kwietnia 2017 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach. Na stanowisko Pielęgniarza Oddziałowego wyłoniono kandydaturę Pana Grzegorza Błaszkiewicza.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

W dniu 20 kwietnia 2017 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach. Na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek wyłoniono kandydaturę Pani Iwony Biczak-Kamieńszczyk.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

W dniu 10 kwietnia 2017 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie. Na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki wyłoniono kandydaturę Pani Elżbiety Głowa.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

W dniu 1 marca 2017 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Centralną Izbą Przyjęć Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Wadowicach. Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Doroty Książek.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

W dniu 31 stycznia 2017 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Janiny Małgorzaty Brzozowskiej.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

W dniu 31 stycznia 2017 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Marzeny Żaba.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

W dniu 31 stycznia 2017 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Ogólnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Grażyny Lebica.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

W dniu 31 stycznia 2017 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Emilii Oramiec.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

W dniu 31 stycznia 2017 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Noworodkowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Beaty Januszyk.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

W dniu 31 stycznia 2017 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Położnej Oddziałowej Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. Na stanowisko Położnej Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Grażyny Bielewicz.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

W dniu 12 grudnia 2016 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Ogólnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach. Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Edyty Stępień.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

W dniu 7 grudnia 2016 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Bloku Operacyjnego Szpitala św. Anny w Miechowie. Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Tamary Włudarczyk.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

W dniu 7 grudnia 2016 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgicznego o Profilu: Chirurgii Ogólnej, Urazowo-Ortopedycznym, Urologicznym Szpitala św. Anny w Miechowie. Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Elżbiety Bac.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

W dniu 7 grudnia 2016 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii Szpitala św. Anny w Miechowie. Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Jadwigi Nowak.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

W dniu 6 grudnia 2016 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym Szpitala św. Anny w Miechowie. Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Elżbiety Surzyn.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

W dniu 6 grudnia 2016 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Dziecięcego Szpitala św. Anny w Miechowie. Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Teresa Piwowarska.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

W dniu 6 grudnia 2016 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chorób Wewnętrznych I o Profilu Ogólnym Szpitala św. Anny w Miechowie. Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Marzeny Bujak.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

W dniu 6 grudnia 2016 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Położniczo-Ginekologicznego z Blokiem Porodowym Szpitala św. Anny w Miechowie. Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Ewy Lejdy.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

W dniu 6 grudnia 2016 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Szpitala św. Anny w Miechowie. Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Barbary Suszek.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

W dniu 30 listopada 2016 r.rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach. Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Małgorzaty Szydlak.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

W dniu 24 listopada 2016 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Dzieci Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie. Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Katarzyny Pielak.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

W dniu 29 września 2016 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Zabezpieczeniu Szpitala Specjalistycznego im. J. Babińskiego w Krakowie. Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Barbary Grudnik .

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

W dniu 29 września 2016 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Rehabilitacji dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych ze Współistniejącymi Zaburzeniami Psychicznymi Szpitala Specjalistycznego im. J. Babińskiego w Krakowie. Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Elżbiety Kotula .

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

W dniu 5 października 2016 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie. Na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek wyłoniono kandydaturę Pani Mirosławy Dzikowskiej.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

W dniu 15 lipca 2016 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Okulistycznego Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego w Krakowie. Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Małgorzaty Twardy.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

W dniu 21 czerwca 2016 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Koordynującej w SP ZOZ Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie. Na stanowisko Pielęgniarki Koordynującej wyłoniono kandydaturę Pani Małgorzaty Sobczyk.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

W dniu 19 maja 2016 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Klinicznego Kardiologii Interwencyjnej z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie. Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Lucyny Lewickiej.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

W dniu 19 maja 2016 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Bloku Operacyjnego Oddziału Klinicznego Chirurgii Klatki Piersiowej z Pododdziałem Rehabilitacji Pulmonologicznej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie. Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Aleksandry Sośnickiej.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

W dniu 16 maja 2016 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Ogólnej wraz z Pododdziałem Intensywnej Opieki Pooperacyjnej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Myślenicach. Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Ewy Ulman.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

W dniu 2 lutego 2016 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Rehabilitacyjnego I Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie. Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Barbary Zep-Gucik.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

W dniu 24 listopada 2015 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach. Na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki wyłoniono kandydaturę Pani Agnieszki Kurbiel.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

W dniu 28 października 2015 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Psychiatrycznego III Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie. Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Anny Zaręba.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

W dniu 27 października 2015 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chorób Płuc z Pododdziałem Onkologicznym Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie. Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Danuty Lachowskiej.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

W dniu 21 października 2015 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Małoinwazyjnej Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie. Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Jolanty Kukuła.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

W dniu 5 października 2015 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Położnej Oddziałowej Oddziału Ginekologiczno-Położniczego wraz z Blokiem Porodowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach. Na stanowisko Położnej Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Mirosławy Komenda.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

W dniu 22 września 2015 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Barbary Bułdak.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

W dniu 22 września 2015 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Dziecięcego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Małgorzaty Matusiak.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

W dniu 22 września 2015 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Dziecięcej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Marzeny Fik.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

W dniu 22 września 2015 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Marioli Drabczyk.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

W dniu 6 maja 2015 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej wyłoniono kandydaturę Pani Agaty Bernacik.

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych składa serdeczne gratulacje.

W dniu 15 kwietnia 2015 r. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Odd