Edit Content

Wydawnictwo

Biuletyn informacji publicznej

Postępowanie z dokumentacją medyczną w przypadku zaprzestania wykonywania działalności leczniczej przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych

Informacja z Ministerstwa Zdrowia w sprawie zasad oraz trybu przekazywania wojewodzie dokumentacji medycznej podmiotu zaprzestającego wykonywania działalności leczniczej

 

Informacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie dotyczące przejmowania dokumentacji medycznej w przypadku zaprzestania działalności leczniczej