Edit Content

Wydawnictwo

Biuletyn informacji publicznej

Informacja o obowiązku aktualizacji danych


Informacja o obowiązku aktualizacji danych


Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych przypomina o obowiązku aktualizacji danych w Rejestrze Pielęgniarek i Położnych oraz Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

Zgodnie z art. 19 ust. 2 oraz art. 46 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej każda pielęgniarka/położna zobowiązana jest w do niezwłocznego zawiadomienia okręgowej rady pielęgniarek i położnych o zmianie danych określonych w art. 44. ust. 1 w terminie 14 dni od daty ich powstania.

 

W szczególności aktualizacji podlegają informacje dotyczące:

  • zmiany nazwiska,
  • ukończenia kursów i specjalizacji,
  • ukończenia studiów wyższych,
  • miejsca zamieszkania,
  • rozpoczęcia i ustania zatrudnienia,
  • zmianie miejsca pracy,
  • utracie dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu.


WYPEŁNIĆ TYLKO TEN ARKUSZ AKTUALIZACYJNY, KTÓREGO DOTYCZY ZMIANA!!!