Edit Content

Wydawnictwo

Biuletyn informacji publicznej

Wydawnictwo

Haneczka Wspaniała

Kraków 2023, ISBN: 978-83-87130-35-0
str. 42, oprawa miękka

Autorzy: Hanna Paszko, Tadeusz Wadas


Wielki pedagog, lekarz, przyjaciel dzieci, Janusz Korczak mawiał, że lata dziecięce są górami, z których rzeka życia bierze swój początek, rozpęd i kierunek. Każdy wie, jak trwale odciska się na naszej osobowości dom rodzinny, do którego im jesteśmy starsi, tym częściej wracamy. Nasze dziecięce marzenia, dla wielu z nas, stoją u źródeł naszego życiowego powołania. Niedługo minie 5 lat, kiedy krakowska pielęgniarka Hanna Chrzanowska, została ogłoszona błogosławioną Kościoła katolickiego. Te pięć lat zaobfitowało w wiele publikacji, sympozjów, seminariów, wykładów i spotkań. Pani Hanna znalazła uznanie poprzez nadanie patronatu ulicom i placom miast Polski. W wielu kaplicach szpitalnych i parafiach zostały zainstalowane relikwie Błogosławionej. To wszystko świadczy o Jej stałej obecności wśród nas. W ten nurt kultu Błogosławionej Hanny Chrzanowskiej wpisuje się mała książeczka zatytułowana Haneczka Wspaniała autorstwa p. dra Tadeusza Wadasa i p. Hanny Paszko. Stanowi ona wielką pomoc dla rodziców, by ich dzieci mogły poznać życie i działalność p. Hanny. Książeczka została napisana dostępnym, ciepłym, i zrozumiałym językiem dla małego obiorcy. Tekst ubogacają piękne ilustracje. Gratulując pomysłu, ufam, że autorzy osiągną zamierzone cele: tekst przybliży najmłodszym odbiorcom „czytelnikom” osobę bł. Hanny, a przede wszystkim wzbudzi w nich zainteresowanie posługą pielęgniarską. Mam nadzieję, że lektura Haneczki Wspaniałej stanie się inspiracją powołania pielęgniarskiego, nawet na miarę powołania Błogosławionej Hanny Chrzanowskiej.

Ks. dr Andrzej Scąber


Od Autorów
Książeczkę dedykowaną dla najmłodszych Czytelników przygotowaliśmy z okazji piątej rocznicy beatyfikacji pierwszej świeckiej pielęgniarki polskiej - błogosławionej Hanny Chrzanowskiej. Dlaczego? Dlatego ze ta niezwykła pielęgniarka, pracując i pomagając ludziom w trudnym historycznie czasie, najbardziej ukochała dzieci. Szczególnie te osierocone przez dramat wojny, płaczące, chorujące i osamotnione. Szukała dla nich rodzin, w których mogły dalej bezpiecznie rosnąć i rozwijać się otoczone miłością i dobrocią. Była wskazówką i parasolem ochronnym dla najmniejszych dzieci, dla których osobiście poszukiwała mleka i świeżych obiadów. Ludzi, którzy pomagali pielęgniarce Hannie, nigdy nie brakowało. Mamy głęboką nadzieję, ze książeczka rozbudzi ciekawość młodego Czytelnika i będzie bezpośrednią inspiracją do dalszych poszukiwań ludzkiego dobra na życiowych ścieżkach. A radosne dziecięce oczka i uśmiechnięte buzie będą dla nas nagrodą. Życzymy miłej lektury.

 


Dzieje pielęgniarstwa i położnictwa w Krakowie

Redakcja : Kazimiera Zahradniczek
Kraków 2022, ISBN: 978-83-87130-34-3

str. 660, oprawa twarda

Cena detaliczna: 80,00 zł brutto.

Recenzenci:
dr hab. Danuta Zarzycka prof. Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, prof. dr hab. Tomasz Brzostek, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum.


Autorzy:
Hanna Chrzanowska, Agnieszka Gniadek, Ewa Jelonek, Joanna Kochanowska – Skrzat, Jadwiga Kornaś, Maria Kózka, Iwona Kruszka, Anna Majda, Helena Matoga, Małgorzata Murzyn, Kazimiera Płoch, Krystyna Rożnowska, Anna Rydlówna, Barbara Słupska, Tadeusz Wadas, Elżbieta Walewska, Kazimiera Zahradniczek.

Wydawnictwo Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych im. Hanny Chrzanowskiej podjęło decyzję o wydaniu kolejnego opracowania, obejmującego tym razem historię pielęgniarstwa i położnictwa w Krakowie.

A oto krótka prezentacja treści zawartych w niniejszym wydaniu.

A. Rydlówna, autorka „Historji pielęgniarstwa’’, którą ukończyła 60 lat temu, była przekonana, że będzie opublikowana. Tak się jednak nie stało. Spełniając wolę Autorki, odnalezione i zachowane fragmenty maszynopisu znajdujące się w Centralnym Archiwum Pielęgniarstwa Polskiego w Warszawie, a którego kopia została udostępniona, zostały uporządkowane, opracowane i zamieszczone w tym wydaniu. Analiza treści zawartych w odnalezionych fragmentach wskazuje na ogromną liczbę wykorzystanych materiałów i źródeł. Zdumiewa imponująca liczba faktów, szczegółowych opisów z trudno dostępnej literatury obcojęzycznej. A trzeba pamiętać, iż materiały te Autorka gromadziła od lat 30. XX wieku.

Znaczącą część opracowania zajmuje historia kształtowania się i rozwoju praktyki pielęgniarskiej. Została napisana na przykładzie Szpitala Uniwersyteckiego i jego klinik, takich jak Klinika Chirurgiczna, Położniczo – Ginekologiczna i Dermatologiczna. A także na przykładzie Szpitala Psychiatrycznego w Krakowie Kobierzynie. Aktualnie, miejsce i rola pielęgniarki w zespole terapeutycznym jest wynikiem dokonującej się przez dziesięciolecia, ustawicznej profesjonalizacji zawodu.

Należne miejsce w tym opracowaniu zajmuje historia kształcenia położnych w Krakowie. To pasjonująca opowieść o jednej z pierwszych szkół dla położnych na ziemiach polskich. Od 1780 roku związana ze Szpitalem Akademickim i podlegała, tak jak i kształcenie lekarzy, wszelkim zmianom i reformom przeprowadzanym w Wydziale Lekarskim i Klinice Położniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zachowane i przedstawione dokumenty są dowodem tworzącej się tożsamości zawodowej z obowiązkiem przestrzegania etyki i zasad praktyki położniczej.

Po prawie dziewięćdziesięciu latach, zostaje opublikowana w tym wydaniu nowela „ Klucz niebieski ‘’, pod nazwiskiem właściwej autorki t.j. Hanny Chrzanowskiej. Tym samym zostanie przedstawiona i upowszechniona publicystyczna działalność Autorki wśród pielęgniarek i położnych.

Zachodzące zmiany w zakresie opieki zdrowotnej, dokonały się przy czynnym udziale pielęgniarek i położnych, które kontynuując prace swoich poprzedniczek, uczestnicząc we współpracy międzynarodowej, wprowadzały zmiany w organizacji kształcenia, aby objąć człowieka całościową opieką w zdrowiu i chorobie. Nie jest możliwym przedstawienie w tym opracowaniu wszystkich, które na to zasługują. Zaprezentowane zostały dokonania Zuzanny Merunowicz – Śmierzchalskiej, Stefanii Poznańskiej, Seweryny Mikuckiej i Heleny Lenartowicz.

Kształcenie podyplomowe swoją historią sięga XVI wieku, gdyż pielęgniarstwo i położnictwo to zawody, w których aktualizacja wiedzy i umiejętności jest niezbędna. W Polsce od lat 30. XX wieku zaczęto organizować kursy doskonalące. Obecnie doskonalenie podyplomowe jest uregulowane rozporządzeniem Ministra Zdrowia, które określa szczegółowo jego rodzaj, warunki i tryb odbywania.

Tworzenie się i rozwój pielęgniarstwa w Krakowie, było dokumentowane i opublikowane w licznych artykułach i pozycjach książkowych. 17 maja 2011 roku, w 100- lecie powstania Szkoły Pielęgniarek Zawodowych w Krakowie, zorganizowano stałą ekspozycję gromadzonych od lat unikatowych i oryginalnych eksponatów, aby uchronić od zapomnienia osiągnięcia naszych poprzedniczek, z myślą o kształceniu następnych pokoleń pielęgniarek. I tak powstał Salonik Historii Pielęgniarstwa na parterze budynku przy ul. Kopernika 25, opisany w tym opracowaniu.

Po 45 latach kształcenia akademickiego pielęgniarek w Krakowie, autorki przedstawiły uwarunkowania jego organizowania, dokonują analizy osiągnieć i wskazują strategię dalszego rozwoju. Program studiów podlegał ustawicznemu doskonaleniu, uwzględniając współczesne zasady edukacji i podstawy prawne regulujące tryb oraz formy kształcenia. Przygotowano bardzo liczną, 6918 osobową grupę absolwentek i absolwentów, którzy na naukowych podstawach pielęgniarstwa opierają praktyczną działalność w opiece nad zdrowiem.

Wyrażam serdeczną wdzięczność Autorom, P.T. Pielęgniarkom, Położnym i Pielęgniarzowi, którzy podjęli trud przedstawienia dziejów naszych zawodów, aby uchronić je od zapomnienia i przekazać następnym pokoleniom.

Żywię nadzieję, iż powyższa prezentacja treści zawartych w tym opracowaniu, wzbudzi zainteresowanie problematyką w nim zawartą, nie tylko osób związanych z opieką nad zdrowiem.


Kazimiera Zahradniczek


KLUCZ NIEBIESKI

Autor: Agnieszka Osiecka (Hanna Chrzanowska)

Kraków 2022, ISBN: 978-83-87130-33-6

Egzemplarz bezpłatny

Wydawnictwo Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych im. Hanny Chrzanowskiej w Krakowie podjęło decyzję, o wydaniu w oddzielnej publikacji noweli „Klucz niebieski” autorstwa Hanny Chrzanowskiej, napisanej pod pseudonimem Agnieszki Osieckiej. Inicjatorkami jej wydania w oddzielnej publikacji były Helena Matoga i Kazimiera Zahradniczek.

Informujemy, iż zgodnie z zapowiedzią wydawniczą, nowela ta została zamieszczona w opracowaniu „Dzieje pielęgniarstwa i położnictwa w Krakowie”, przygotowanym pod redakcją Kazimiery Zahradniczek, którego wydanie jest planowane w 2022 roku.

Wydawnictwo Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych im. Hanny Chrzanowskiej w Krakowie składa serdeczne podziękowanie Rodzinie Hanny Chrzanowskiej za udzielenie zgody oraz licencji na wydanie „Klucza niebieskiego”.

W październiku 1934 roku, nakładem Wydawnictwa Instytutu Literackiego w Warszawie, ukazał się pierwszy numer kwartalnika „Marchołt”, poświęcony literaturze i kulturze w odrodzonej Polsce. Wiodącym tematem pisma była troska o przyszłość literatury narodowej, w zakresie kultury duchowej i wrażliwości na prezentowane wartości.

W inauguracyjnym numerze zamieszczono nowelę „Klucz niebieski” autorstwa Hanny Chrzanowskiej, piszącej pod pseudonimem Agnieszka Osiecka. W sprawie Jej pseudonimu pisemne oświadczenie złożył doc. dr Franciszek Bielak. Oświadczenie to znajdowało się wśród Jej dokumentów w kopercie z napisem „Dla Tygodnika Powszechnego po mojej + „z taką oto treścią: „Pani Hanna Chrzanowska jest autorką: 1. noweli pt. „Klucz niebieski” (Marchołt 1934) i 2. powieści pt. „Krzyż na piaskach” (nakł. Biblioteki Polskiej 1938). Oba utwory ogłosiła pod pseudonimem Agnieszki Osieckiej. Pod tym samym pseudonimem ogłaszała drobne utwory poetyckie przed II wojną światową w „Myśli Narodowej”. Po II wojnie światowej nie ogłaszała swych utworów. Stwierdzam te fakty, gdyż po wojnie zjawiły się utwory Agnieszki Osieckiej, które jednak nie wyszły z pracowni p. Hanny Chrzanowskiej. Franciszek Bielak. W Krakowie, dn. 26 września 1972 r. Okładka prezentowanej i wydanej noweli dotyczy wyłącznie egzemplarza autorskiego, który H. Chrzanowska otrzymała od Wydawnictwa. Na okładce, obok nazwiska Agnieszki Osieckiej znajdują się dwa odręczne podpisy. Górny, mało czytelny, to własnoręczny podpis H. Chrzanowskiej. Dolny, czytelny „Hanna Chrzanowska”, to podpis umieszczony przez Alinę Rumun, najbliższą współpracownicę i wykonawczynię ostatniej woli H. Chrzanowskiej. Archiwalny egzemplarz „Klucza niebieskiego” udostępniło Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Polskich Oddział w Krakowie.

Opublikowana nowela została poprzedzona wprowadzeniem przygotowanym przez Helenę Matogę.

Treścią noweli „Klucz niebieski” jest drugi wyjazd do Paryżu poetki Marii, po pięciu latach od jej pierwszego rocznego pobytu. Bohaterka powieści poetka Maria, wrażliwa na piękno znawczyni sztuki, poszukująca sensu życia, powtórnie wraca do Paryża. Będąc wtedy młodą beztroską dziewczyną, „runęło na nią piękno Paryża”. Z młodzieńczym entuzjazmem i zachwytem zwiedzała muzea, galerie i miasto. Bywała na koncertach w konserwatorium, zachwycona muzyką Beethovena. Miała swoje ulubione obrazy i rzeźby w Luwrze. Kaplicy Sainte Chapelle poświęciła najpiękniejszy ze swoich wierszy. Te zabytki były dla niej symbolami piękna, którego nieustannie poszukiwała, dla nich tu przyjechała. Osobiste przeżycia, zakończone nieudane małżeństwo, sprawiły, że postanowiła odwiedzić Paryż, aby ponownie zetknąć się z jego pięknem. I ten powtórny przyjazd i jej przeżycia, stanowią treść „Klucza niebieskiego”.

Lecz dławi mnie żal, że już nie mam czasu dać się jej przygarnąć po nowemu, nie po dawnemu, że nie mogę w jej cieniu zbliżyć się ku prawdzie wschodzącej, wyciągać ręki po klucz niebieski…
Informujemy, iż wydany „Klucz niebieski” przekazujemy społeczności pielęgniarek i położnych bezpłatnie i zachęcamy do lektury.W KRĘGU OPIEKUŃCZEGO CZEPKA

Błogosławiona Hanna Chrzanowska

Autor: Helena Matoga,

Kraków 2020, ISBN 978-83-87130-32-9,

str. 364, oprawa twarda

Cena detaliczna: 25,00 zł brutto.

Cena hurtowa: 20,00 zł brutto - (5 i więcej egz.).

Niniejsze opracowanie stanowi drugie wydanie, zmienione i poszerzone, książki opublikowanej w roku 1999 pod tytułem „W kręgu opiekuńczego czepka”. W trakcie przygotowywania dokumentów do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego Hanny Chrzanowskiej, obecnie już Błogosławionej, okazało się, że najbardziej tragiczny czas w jej życiu, okres pracy podczas drugiej wojny światowej, jest niedostatecznie udokumentowany.

O dzieło Hanny, również po jej śmierci, do momentu wyboru na papieża troszczył się nadal ks. kard Karol Wojtyła. Opiekę nad tym dziełem kontynuował potem ks. kard. Franciszek Macharski. Starałam się pokazać ogromny wysiłek pielęgniarek i sióstr zakonnych z licznych zgromadzeń działających na tym „przyczółku pielęgniarstwa” pod kierunkiem Aliny Rumun, laureatki medalu im. Florence Nightingale, zwłaszcza w stanie wojennym lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku.

O obecnej sytuacji środowiska zawodowego i samodzielności pielęgniarek (świeckich i zakonnych) i położnych, w tekście podsumowującym Część II pisze dr Tadeusz Wadas.

Żywię nadzieję, że niniejsze opracowanie znacznie przybliży czytelnikom życie i dzieło Hanny Chrzanowskiej, a jej misja służby człowiekowi choremu będzie właściwie i godnie kontynuowana.Błogosławiona Pielęgniarka Hanna Chrzanowska „Dama Miłosierdzia”

pod redakcją: Kazimiery Zahradniczek, Heleny Matogi, Tadeusza Wadasa
Kraków 2019, ISBN 978-83-87130-31-2, str. 304,

Cena detaliczna 40,00 zł, cena hurtowa 35,00 zł (oprawa twarda).Monografia ta, to spójnie tematyczne opracowanie naukowe portretujące Hannę Chrzanowską z wielu perspektyw. Ta pierwsza, to sylwetka pielęgniarki z powołaniem do czynienia dobra, społecznicy, która jak pisała, parafrazując słowa św. Pawła, w ostatnim swoim liście do pielęgniarek, uczyniła swoim życiowym credo to, ażeby „cieszyć się radością miłosierdzia”, a kiedy trzeba, nauczać „płakać z płaczącymi”. Na uwagę zasługuje druga, szersza i mniej znana perspektywa, z jakiej została ukazana H. Chrzanowska, również jako pisarka. Trzecim, opisanym w książce portretem jest Jej działalność w służbie drugiemu człowiekowi. Kobieta poświęca się bez reszty posłudze w imię pomocy bliźniemu. Robi to zgodnie z własnym, nierzadko bezkompromisowym przekonaniem.

To, co łączy wszystkie spojrzenia na H. Chrzanowską, to oddanie się bez reszty Bogu. Bez wątpienia, tytułowa „Dama Miłosierdzia”, to prymuska w szkole Społecznej Nauki Kościoła, Katolickiej Nauki Społecznej. To właśnie Ona wprowadziła w życie i rozwinęła jedyną w swoim rodzaju koncepcję pielęgniarstwa parafialnego, zachęcając do pracy siostry zakonne, księży, świeckie wolontariuszki, słowem wszystkich, którym nieobcy był los drugiego człowieka.

Nie ulega kwestii, że monografia ta, jest ważną i potrzebną, a co warte podkreślenia, przedstawiona jest w sposób oryginalny, opatrzona właściwym, unikatowym materiałem źródłowym. Publikacja w absolutnie nowy sposób wprowadza do społecznej świadomości dotychczas pomnikową, antykwaryczną, obwieszoną etykietami pielęgniarki, społeczniczki, błogosławionej postaci.

Warto dodać, że redaktorzy i autorzy, honorarium za to opracowanie, przekazują na rzecz Domu Opieki dla Pielęgniarek i Położnych w ramach Fundacji Rozwoju Pielęgniarstwa Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krakowie.Hanna Chrzanowska, Pamiętniki listy notatki

Opracowanie: Alina Rumun, Marzena Florkowska
Kraków 2018, ISBN 978-83-87130-29-9, str. 307,
Książka zawiera CD z przemówieniem Hanny Chrzanowskiej.

Cena detaliczna 40,00 zł, cena hurtowa 35,00 zł (oprawa twarda).Była sumieniem środowiska pielęgniarskiego. Tak określił Hannę Chrzanowską kard. Franciszek Macharski, który znał Ją osobiście, a kard. Stanisław Dziwisz, także świadek Jej życia, nazwał Ją Matką Teresą Krakowa.

Ks. dr Andrzej Scąber,
Delegat Arcybiskupa Krakowskiego
ds. kanonizacyjnych Archidiecezji Krakowskiej

 

* * *

Zachowane pisma pokazują pielęgniarkę i błogosławioną o ludzkiej twarzy, z niesłychanym poczuciem humoru, wesołością, żartem, dystansem do siebie i świata, a jednocześnie bardzo poważnie traktującą wszystkie sprawy związane z chorym człowiekiem. Gotową przeskakiwać najwyższe przeszkody w poszukiwaniu pomocy dla potrzebującego, a jednocześnie zdającą sobie sprawę z trudnych cech charakteru człowieka cierpiącego. Wymagająca od pielęgniarek, aby troszczyły się także o siebie i swoje siły i nie ulegały wszystkim zachciankom potrzebujących, ale wciąż myślącą o chronikach i ich rodzinach. Wychowana w luksusie, zamożności i otoczeniu ludzi o najwyższej kulturze, a szukająca potrzebujących w najbardziej opuszczonych i zaniedbanych miejscach. Świetnie czująca się na koncercie w filharmonii i salach uniwersyteckich, i czyszcząca pacjentów z wszy i pcheł w suterynach na obrzeżach Krakowa. Ciągle poszukującą Boga, ale daleką od manifestacji religijnych i niezwykle dyskretną. Jakże bliską nam w tym swoim zapale, stawianiu na pozór wygórowanych celów, w porażkach, zawodach, zniecierpliwieniu, a tak pociągającą w nieustannej pracy nad sobą i w tym, co osiągnęła.

Marzena Florkowska
 Różnorodność kulturowa w opiece pielęgniarskiej.
Wybrane zagadnienia

Joanna Zalewska-Puchała, Anna Majda

Kraków 2014, ISBN 978-83-87130-27-5, str. 227.,

Cena detaliczna 30,00 zł, cena hurtowa 25,00 zł (oprawa miękka).
Cena detaliczna 35,00 zł, cena hurtowa 30,00 zł (oprawa twarda).

Książka podejmuje bardzo istotny problem w aktualnej sytuacji coraz częstszych kontaktów personelu pielęgniarskiego z pacjentami z innych krajów i kultur bardzo odmiennych od naszej.
Książka ma znaczenie poznawcze i praktyczne, a tym samym może z niej skorzystać nie tylko odbiorca, do którego jest ona skierowana zgodnie z tytułem, ale każdy, który poszukuje informacji niezbędnych do właściwego komunikowania się z innymi osobami o odmiennych kulturowo korzeniach.
Osoby, które napisały książkę oprócz wykształcenia medycznego posiadają wykształcenie humanistyczne i są autorkami lub współredaktorkami publikacji zwartych, prac oryginalnych z zakresu komunikowania międzykulturowego i medycyny komplementarnej.
Stąd zaproponowany przez nie układ uwzględnia w kolejnych rozdziałach różnice kulturowe W postrzeganiu człowieka i w komunikowaniu się ludzi oraz konsekwencje uchodźctwa i imigracji. Oddzielnie uwzględniono problemy w opiece medycznej i społecznej wybranych grup uchodźców i imigrantów – Czeczenów, Białorusinów, Afgańczyków, Wietnamczyków, Ukraińców, Rosjan i Hindusów. Ta część jest podobnie opracowana dla poszczególnych narodowości. Uwzględnia ona ogólną charakterystykę narodu i kraju pochodzenie, charakteryzuje ich pobyt w Polsce, wizerunek obcokrajowca w dyskursie politycznym, medialnym i społecznym. Opracowanie kończy się opisem kolejnych społeczności w wymiarach kulturowych według Richarda R. Getsteland`a, odnoszących sie do relacji międzyludzkich, ich stosunku do czasu i zachowań niewerbalnych. Praktyczne zalecenia dla personelu pielęgniarskiego uwzględniające odmienności w opiece i komunikowania znajdują się również w części końcowej. Kolejne rozdziały lub podrozdziały zawierają również piśmiennictwo, na które składają sie pozycje książkowe, artykuły z czasopism oraz netografia (opracowania znajdujące się w internecie - strony urzędów centralnych oraz grup narodowościowych).
Tematyka książki sama w sobie musi zawierać pewne fragmenty, które mogą być kontrowersyjne, ze względu na poruszaną tematykę. Do takich nalezą zapiski mówiące o stereotypach. Autorki podają wtedy np. obraźliwe zwroty dla poszczególnych narodowości.
Całość tekstu w swojej treści, poza powyżej wspomnianymi fragmentami, jest napisana w taki sposób, że powinna być zrozumiała dla każdego bez wcześniejszego przygotowania antropologicznego, kulturowego, socjologicznego i medycznego. Wszystkie zwroty, które mogłyby być niezrozumiałe zostały wyjaśnione.
Książka ta uzupełnia lukę wydawniczą w zakresie podręczników ujmujących holistyczne podejście do zrozumienia postępowania pacjenta lub osoby obcej kulturowe w naszym kraju i tym samym zmniejszy często niekorzystne uwagi kierowane pod ich adresem.

Prof. dr hab. Małgorzata Schlegel-Zawadzka.Ojcowski dom. Tradycja i obyczaj

Józef Luberda


Kraków 2012, ISBN 978-83-87130-26-8, str. 76.,


Cena detaliczna 21,00 zł, Cena hurtowa 15,75 zł.

CENY PROMOCYJNE:
Cena detaliczna brutto 14,70 zł, Cena hurtowa brutto 11,55 zł (10 i więcej egzemplarzy).

Książka pt. „Ojcowski dom. Tradycja i obyczaj” Józefa Luberdy w sposób niezwykle klarowny i syntetyczny opisuje następujące po sobie cykliczne wydarzenia roku liturgicznego splecione z wierzeniami i obrzędowością ludową górali podhalańskich – można śmiało powiedzieć żyjących w XX wieku. Trzeba mieć wiele chęci i głęboką identyfikację kulturową, żeby i dzisiaj zachowywać zwyczaje przekazane przez przodków w takiej postaci, jaka miała miejsce właśnie w tym, a nie innym miejscu, trzeba mieć też spory autorytet wśród młodych, by zechcieli oni czynnie uczestniczyć w obrzędach i jeszcze zachować je dla następców. Autor każde z opowiadań konstruuje w podobny sposób, przytacza przeznaczoną na ten czas liturgię Kościoła Katolickiego i dalej związane z owym czasem obrzędy. Są więc owe opowiadania usystematyzowanym źródłem informacji dla zainteresowanych, stanowią one dokument tego, co było przez wieki sensem życia naszych przodków.W hołdzie Hannie Chrzanowskiej

Hanna Paszko, Tadeusz Wadas

Kraków 2011, ISBN 978-83-87130-25-1, str. 189.,

Cena detaliczna 31,50 zł, Cena hurtowa 26,50 zł.
 

CENY PROMOCYJNE:
Cena detaliczna brutto 26,25 zł, Cena hurtowa brutto 21,00 zł (10 i więcej egzemplarzy).

Pielęgniarstwo to pasja, pielęgniarstwo to rozumna, dojrzała miłość do innego człowieka. Miłość akceptująca i wspierająca. Autorzy publikacji podjęli się trudnego zadania, przekazania współczesnym Pielęgniarkom przesłania, testamentu Hanny Chrzanowskiej, zawierającego wartości uniwersalne. Rozmowa pomiędzy Nimi porusza zagadnienia, z którymi spotyka się każda Pielęgniarka, Pielęgniarz w trakcie wykonywania czynności zawodowych. Nie jest to publikacja prosta, nie jest to bestseller w potocznym tego słowa znaczeniu, ale to prezentacja pewnej postawy oczekiwanej od Pielęgniarek i Pielęgniarzy przez społeczeństwo. Jest to deklaracja, że pielęgniarstwo to nie tylko jeden z wielu zawodów, to zawód wymagający specyficznych cech zaangażowania, uczciwości, zrozumienia, poświęcenia. Autorzy w publikacji przekonują nas czytelników, że współczesne pielęgniarstwo to nadal pasja, zaangażowanie, miłość do innych, a jednocześnie profesjonalizm zawodowy.

 Dzieje pielęgniarstwa w Krakowie
pod redakcją Kazimiery Zahradniczek

Kraków 2011, ISBN 978-83-87130-24-4, str. 563.,
 

CENA PROMOCYJNA:
Cena brutto 50,00 zł.

 

Pełna identyfikacja z zawodem pielęgniarskim, z jego misją i rolą w społeczeństwie jest bardzo trudna, a może nawet niemożliwa bez znajomości historycznych przeobrażeń i procesu dochodzenia do aktualnej rzeczywistości.

Bez zrozumienia przeszłości nie można skutecznie budować podstaw tego, co można nazwać kulturą zawodu.

Errata do książki "Dzieje pielęgniarstwa w Krakowie".Anna Rydlówna (1884-1969) organizatorka szkolnictwa pielęgniarskiego, działaczka społeczna i niepodległościowa

Urszula Perkowska

Kraków 2010, ISBN 978-83-87130-23-7, str. 244.,
Cena detaliczna 47,25 zł, Cena hurtowa 42 zł.

CENY PROMOCYJNE:
Cena detaliczna brutto 36,75 zł, Cena hurtowa brutto 31,50 zł (10 i więcej egzemplarzy).

 

Polskie środowisko pielęgniarskie może się poszczycić wieloma wybitnymi postaciami, które całe swoje życie poświęciły opiece nad potrzebującymi. Zalicza się do nich Anna Rydlówna, jedna z organizatorek krakowskiego szkolnictwa pielęgniarskiego, działaczka społeczna i niepodległościowa.dr nauk hum. Barbara Dobrowolska

Historia szpitala przy ulicy Drewnowskiej w Łodzi 1892-2003

Kraków 2010, ISBN 978-83-87130-22-0, str. 129.,
Monografia albumowa.
Format: 297 x 210 mm.

Cena detaliczna 21 zł.

CENY PROMOCYJNE:
Cena detaliczna brutto 15,75 zł, Cena hurtowa brutto 10,50 zł (10 i więcej egzemplarzy).

Z przedmowy:

W życiu codziennym zalewa nas potop coraz to nowych wydarzeń, które odsuwają pamięć o tym, co było nawet ważne w pewnym okresie czasu. Chrońmy nasze wspomnienia, bo one są bardzo istotne, gdyż z nich wypływa nasze doświadczenie broniące nas przed popełnianiem błędów w przyszłości.Agnieszka Mamoń

Szczepienia ochronne dzieci i dorosłych

Kraków 2009, ISBN 978-83-87130-20-6, str. 126.,
Cena detaliczna 26,25 zł.

Wydawnictwo MOIPiP wydało nową pozycję książkową autorstwa Pani Agnieszki Mamoń pod tytułem „Szczepienia ochronne dzieci i dorosłych”.

Pomysł napisania książki powstał podczas wykonywania codziennych obowiązków w pracy oraz realizacji szkoleń i praktyk zawodowych. Podręcznik ułatwia sprawne poruszanie się w dziedzinie wakcynologii, w jej podstawowym zakresie. Przedstawia organizację szczepień ochronnych w Polsce i regulacje prawne z nią związane. Zawiera również dane kliniczne dotyczące chorób, charakterystykę szczepionek zgodnych z Programem Szczepień Ochronnych w Polsce. Umieszczone w publikacji schematy podawania szczepionek w przejrzysty sposób ułatwiają pracę, a szczegółowe wskazania i przeciwwskazania do stosowania konkretnych preparatów, technika wykonywania szczepień oraz problemy z tym związane podnoszą znaczenie praktyczne książki.Hanna Paszko

Dobroć mieszka w sercu

Kraków 2008, ISBN 978-83-87130-19-0, str. 140.,
Cena detaliczna 26,25 zł.


CENY PROMOCYJNE:
Cena detaliczna brutto 21,00 zł, Cena hurtowa brutto 15,75 zł (10 i więcej egzemplarzy).

 

Hanna Paszko - pielęgniarka, autorka wielu referatów i artykułów poświęconych tematowi etyki zawodowej i odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych oraz godności ludzkie], szczególnie godności człowieka chorego, cierpiącego i umierającego. Artykuły drukowane były od 1995 roku w prasie zawodowe] o zasięgu krajowym i lokalnym.

Książkę Hanny Paszko „Dobroć mieszka w sercu” przeczytałam przypadkiem, jeszcze w maszynopisie. Znudzona brzydką pogodą sięgnęłam po zapisane kartki i... Czytałam trudne zdania o cierpieniach i odchodzeniu z tego świata jednego dziecka, samotności osieroconej dziewczynki, tęsknocie młodej dziewczyny, żeby być potrzebną. Wraz z bohaterami przeżywałam cierpienia ludzi chorych, myślałam o dobroci i miłości ludzkiej opartej na miłości do Najwyższego. To był tekst, który każdy człowiek chciałby przeczytać, choć nie zawsze sobie to uświadamia. Książka jest trudna ale jednocześnie wzruszająca i napełniająca nadzieją, że na swojej drodze, w trudnych momentach życia, w zdrowiu lub chorobie spotkamy taką dobrą, pełną miłości i zrozumienia Józię - pielęgniarkę. Dziękuję Autorce.

E. K. Pierwsza CzytelniczkaUrszula Krzyżanowska-Łagowska

Wartości duchowe w etosie pielęgniarskim

Kraków 2005, ISBN 83-87130-17-6, str. 343.,
Cena 30 zł.

CENY PROMOCYJNE:
Cena detaliczna brutto 21,00 zł, Cena hurtowa brutto 15,75 zł (10 i więcej egzemplarzy).

Recenzje (fragmenty):

[...] Urszula Krzyżanowska-Łagowska rozumiejąc współczesne procesy globalizacyjne, które pociągają za sobą przenikanie się kultur, ras, narodów, religii i wielości teorii, postuluje stworzenie międzykulturowego wzoru widzenia zawodu pielęgniarki. Słusznie uważa, że istnieje potrzeba ujednolicenia poglądów na to, kim jest człowiek, czym jest zdrowie i choroba oraz jakie związki zachodzą między człowiekiem a zdrowiem oraz między chorobą a środowiskiem. [...]

[...] Sprawności duchowe opisane jako cnoty dotyczą zagadnień zdolności do rozpoznawania dobra i zła, zdolność znoszenia bólu i cierpienia oraz zdolność odczuwania radości życia. (...) Omówiono kompetencje zawodowe i profesjonalne, w których wyrażają się zarówno wiedza, umiejętności, jak również cechy osobowości pielęgniarki. [...]

prof. dr hab. med. Marian Kazimierz Klamut

[...] Autorka recenzowanej pracy, Urszula Krzyżanowska-Łagowska, jest dobrym znawcą zagadnień medycyny pielęgniarskiej oraz problematyki związanej z duchowym aspektem pielęgniarstwa. [...]

[...] Autorka umieszcza współczesne pielęgniarstwo jako naukę i praktykę w służbie zdrowia i życia ludzkiego. Jest to bardzo wysoka poprzeczka dla pielęgniarstwa polskiego. [...]

prof. dr hab. Halina Romanowska-ŁakomyKodeks Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej Rzeczypospolitej Polskiej

Pobierz kodeks w formacie PDF (Acrobat Reader).


Opracowanie: Izabela Ćwiertnia, Krystyna Miś, Małgorzata Malisiewicz-Korona.

Wybrane Procedury dla Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych oraz Kategorie 3-znakowe ICD-10

Kraków 2004, ISBN 83-87130-16-8, str. 10.
Cena - 4 zł, dla członków Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych pozycja dostępna bezpłatnie.

Ze wstępu:

Praktyka pielęgniarki i położnej rodzinnej doświadcza gwałtownych zmian. Obecnie duże zmiany dotyczą sprawozdawczości. Mamy nadzieję, że dokumentacja i sprawozdawczość będzie służyła podniesieniu rangi naszego zawodu i wskaże kierunki rozwoju.

Wskazówki Światowej Organizacji Zdrowia określają zasady i sposób kodowania procedur, choroby zasadniczej i współistniejącej przez personel medyczny. Korzystanie z klasyfikacji międzynarodowej pozwoli na tworzenie statystyk o dużej porównywalności. Spodziewamy się, że nowy sposób raportowania wykonanych świadczeń przyczyni się do nowego sposobu rozliczania.

W celu łatwiejszego posługiwania się kodami jednostek chorobowych i skorelowanymi z nimi procedurami medycznymi opracowałam podręczny spis kodów we współpracy z panią Krystyną Miś - pielęgniarką i panią Małgorzatą Korona - położną.

Mamy nadzieję, że podręczny spis kodów umożliwi podobny sposób kodowania przez wszystkich świadczeniodawców - pielęgniarki i położne rodzinne. Stosowanie więcej niż jednej procedury u jednego pacjenta pozwoli na rzetelne odzwierciedlenie wkładu pracy pielęgniarki i położnej.