Edit Content

Wydawnictwo

Biuletyn informacji publicznej

Pracownicy funkcyjni Izby

Pracownicy funkcyjni Izby

W dniu 30 marca 2023 r. na XXXVIII Sprawozdawczo-Wyborczym Okręgowym Zjeździe Delegatów Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Przewodniczącym Rady Okręgowej Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych został wybrany Tadeusz Wadas.

Przewodniczący

Tadeusz Wadas
Wiceprzewodniczące:

Iwona Malinowska-Lipień
pielęgniarka

Małgorzata Gądek
pielęgniarka

Barbara Słupska
położna
Sekretarz:Skarbnik:

Stanisław Łukasik

Anna Polonek