Edit Content

Wydawnictwo

Biuletyn informacji publicznej

Skreślenie z rejestru pielęgniarek/położnych


Skreślenie z rejestru pielęgniarek/położnych prowadzonego przez Małopolską Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych następuje w przypadku:
 

  1. śmierci,
  2. prawomocnego pozbawienia prawa wykonywania zawodu z mocy orzeczenia sądu pielęgniarek i położnych lub wyroku sądu,
  3. zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu,
  4. przeniesienia się na teren działania innej izby lub wykonywania zawodu wyłącznie poza granicami RP,
  5. utraty obywatelstwa polskiego,
  6. utraty pełnej zdolności do czynności prawnych

 

Wniosek o wykreślenie z okręgowego rejestru pielęgniarek/położnych