Edit Content

Wydawnictwo

Biuletyn informacji publicznej

Odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia na Stanowiska i Apele OIPiP

Odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia na Stanowiska i Apele Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych.

 

 

 

 


Stanowiska Ministerstwa Zdrowia
dotyczące Stanowisk Okręgowych Zjazdów Pielęgniarek i Położnych
i Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych.