253022058_587619789214082_4328708234989450446_n
Kolegium pielęgniarek i położnych rodzinnych w Polsce
Oddział terenowy w Krakowie

Kolegium

Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce Oddział Terenowy w Krakowie

W dniu 17 stycznia 2023 r. nowo wybrany Zarząd Oddziału Terenowego w Krakowie
ukonstytuował się w składzie:

Skład zarządu terenowego w Krakowie:
Prezes: mgr Jolanta Łysak,
Wiceprezes: mgr Janina Kowalska,
Sekretarz: mgr Jadwiga Piekarz,
Skarbnik: Anetta Tyrała,
Członkowie Zarządu: Anna Budka, mgr Izabela Ćwiertnia, Józefa Gurgul.

Członkowie Zarządu Głównego
Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce:
mgr Jolanta Łysak – Prezes Zarządu Głównego,
mgr Janina Kowalska – Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej,
mgr Piekarz Jadwiga – Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej.

KONTAKT:

ADRES KOLEGIUM:
Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce
ul. Szlak 61
31-153 Kraków

ADRES DO KORESPONDENCJI
ul. J. Słowackiego 26/4
34-100 Wadowice

Składka członkowska od 1 lipca 2009 r. wynosi 10 zł na miesiąc.

Szanowne koleżanki
Uprzejmie prosimy aby składki członkowskie na Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce za 2020 r. wpłacać na konto naszej skarbnik Anetty Tyrały zam. Jeziorzany 87, 32-060 Liszki.

Nr konta 91 1020 2906 0000 1702 0046 8173
Bardzo prosimy o regularne opłacanie składki członkowskiej.

Deklaracja członkowska