Edit Content

Wydawnictwo

Biuletyn informacji publicznej

Wysokość opłat

WYSOKOŚĆ OPŁAT OBOWIĄZUJĄCYCH W 2024 R.

Wysokość opłat za wpisy do rejestrów prowadzonych przez MOIPIP obliczona na podstawie Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale 2023 roku, które wyniosło – 7 767,61 zł.

 • Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą
  Opłata za wpis do RPWDL wynosi: 149,00 zł (2% – art. 105 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r., Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654 z późn. zm.).
  Opłatę należy przelać na konto MOIPIP z dopiskiem “opłata za wpis do RPWDL, imię i nazwisko, nr prawa wykonywania zawodu lub nr PESEL”.
  Opłata za zmianę wpisu
  do RPWDL wynosi: 74,50 zł (50% wysokości opłaty za wpis – art. 105 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r., Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654 z późn. zm.).
  Opłatę należy przelać na konto MOIPIP z dopiskiem “opłata za zmianę wpisu do RPWDL, imię i nazwisko, nr prawa wykonywania zawodu lub nr PESEL”.

Wysokość opłat za wpisy do rejestrów prowadzonych przez MOIPIP obliczona na podstawie Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2023 r., które wyniosło 7 443,28 zł.

 • Rejestr Podmiotów Prowadzących Kształcenie Podyplomowe
  Opłata za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe wynosi 447,00 zł (6 % – art. 76. ust. 4 i 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, Dz. U. 2011 Nr 174 poz. 1039 z późn. zm.).
  Opłatę należy przelać na konto MOIPIP.

Numer konta Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych:
Krakowski Bank Spółdzielczy: 20 8591 0007 0020 0054 9815 0009