Edit Content

Wydawnictwo

Biuletyn informacji publicznej

Szkolenia

II edycja szkolenia dla pielęgniarek i położnych nt. profilaktyki FASD, „Najbliżej matki i dziecka. Szkolenie dla pielęgniarek i położnych w zakresie profilaktyki FASD” – Kraków, 18 listopada 2023 r.

 

II edycja szkolenia dla pielęgniarek i położnych nt. profilaktyki FASD,
„Najbliżej matki i dziecka. Szkolenie dla pielęgniarek i położnych w zakresie profilaktyki FASD” – Kraków, 18 listopada 2023 r.

 

Fundacja Zdrowie Dziecka działająca przy Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika w Krakowie, serdecznie zaprasza do udziału w listopadowym (bezpłatnym!) szkoleniu dla pielęgniarek i położnych w zakresie profilaktyki FASD.

Celem szkoleń jest zwiększenie świadomości uczestników i uczestniczek w zakresie profilaktyki oraz rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych wskazujących na FASD. Uczestnicy zdobędą wiedzę m.in.w zakresie rozpoznawania specyficznych zmian i deficytów widocznych zarówno na etapie noworodkowym (pielęgniarki/położne), jak i na dalszych etapach rozwoju dziecka (pielęgniarka).

Szkolenie odbędzie się w 18 listopada 2023 r. (sobota) w Krakowie.

Oferujemy:

  • 12 godzin dydaktycznych (szkolenie jednodniowe) – zapewniamy ciepły posiłek i przerwy kawowe,
  • różnorodne formy zajęć: wykłady, warsztaty, prezentacje, a także połączenie on-line ze specjalistką z Kanady!
  • materiały edukacyjne – publikację opracowaną specjalnie na potrzeby szkolenia oraz rekomendacje,
  • certyfikat ukończenia szkolenia

Zgłoszenia pod linkiem: https://forms.gle/TYGRondtTrkk

Więcej informacji:
Najbliżej mamy i dziecka. Szkolenia dla pielęgniarek i położnych nt. profilaktyki FASD
https://www.fundacja-zdrowie-dziecka.pl/najblizej-mamy-i-dziecka/

 

Patronat projektu: Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych

Patronat medialny: Magazyn Pielęgniarki i Położnej

Partner merytoryczny: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie

 

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, realizowane na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.