Edit Content

Wydawnictwo

Biuletyn informacji publicznej

Serdeczna prośba do wybranych pielęgniarek i położnych o wzięcie udziału w badaniu „Wypalenie zawodowe, przewlekłe zmęczenie, bezsenność, psychospołeczne warunki pracy wśród pielęgniarek i położnych zatrudnionych w szpitalach w Małopolsce” prowadzonym przez pracowników Zakładu Zarządzania Pielęgniarstwem i Pielęgniarstwa Epidemiologicznego Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa WNZ UJ CM w Krakowie we współpracy z Małopolską Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych

Aktualności

Serdeczna prośba do wybranych pielęgniarek i położnych o wzięcie udziału w badaniu „Wypalenie zawodowe, przewlekłe zmęczenie, bezsenność, psychospołeczne warunki pracy wśród pielęgniarek i położnych zatrudnionych w szpitalach w Małopolsce” prowadzonym przez pracowników Zakładu Zarządzania Pielęgniarstwem i Pielęgniarstwa Epidemiologicznego Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa WNZ UJ CM w Krakowie we współpracy z Małopolską Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych

Zobacz