Edit

Informacje komisji kształcenia

NABORY NA KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE REALIZOWANE PRZEZ MOIPIP

UWAGA!
Wnioski niekompletne oraz błędnie wypełnione będą zwracane do uzupełnienia lub odrzucane.

O tym na jakim etapie znajduje się wniosek danej osoby informuje tzw. status wniosku.
Prosimy o kontrolowanie wspomnianego statusu, ponieważ w przypadku odrzucenia bądź zwrócenia wniosku na kurs osoba zainteresowana nie jest informowana mailowo.

Osoby zakwalifikowane na kurs zostaną poinformowane drogą elektroniczną o szczegółach realizacji kursu.

INSTRUKCJA ZAŁOŻENIA KONTA
W SYSTEMIE MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA (SMK)
– DLA CZŁONKÓW MOIPIP

INSTRUKCJA ZAPISYWANIA SIĘ NA KURSY I SZKOLENIA
W SYSTEMIE MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA
PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH (SMK) – (www.nipip.pl)

 

NABORY NA SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE


SPECJALIZACJA ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH MOIPiP

Planowana data rozpoczęcia specjalizacji może ulec zmianie.

 • w dziedzinie PIELĘGNIARSTWA NEONATOLOGICZNEGO dla pielęgniarek i położnych (50 miejsc),
  Planowana data rozpoczęcia: listopad 2022 r.
  Planowana data zakończenia: 31 maja 2023 r.
  Do wniosku zgłoszeniowego w SMK należy:
  • załączyć dokument potwierdzający co najmniej 2-letni staż pracy w zawodzie, w okresie ostatnich 5 lat.

  Nabór przez SMK [ => LOGIN], do wyczerpania miejsc.

* * *

Nabory na kursy specjalistyczne
realizowane w ramach projektu
Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych
w ramach Programu POWER 2014-2020

5 września 2022 ruszają nabory przez SMK [ => LOGIN] na wybrane kursy specjalistyczne

UWAGA!!!
Kursy realizowane będą w ramach projektu Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 (PO WER 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, numer POWR.07.01.00-00-0004/22

W SMK kursy oznaczone będą dopiskiem POWER 2014-2020

Każda osoba może skorzystać wyłącznie z jednego kursu w ramach projektu.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Od połowy września natomiast uruchomimy nabory na te same kursy ale finansowane wyłącznie ze środków własnych MOIPiP.

PLAN KURSÓW W RAMACH PROJEKTU:

 • Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych – ed.1/POWER 2014-2020 (32 miejsca)
  Planowana data rozpoczęcia kursu: 1 października 2022 r.
  Planowana data zakończenia kursu: 31 października 2022 r.
  Nabór przez SMK [ => LOGIN] w terminie: od 5 września 2022 r. – do wyczerpania miejsc (32).

 • Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych – ed.2/POWER 2014-2020 (32 miejsca)
  Planowana data rozpoczęcia kursu: 8 października 2022 r.
  Planowana data zakończenia kursu: 7 listopada 2022 r.
  Nabór przez SMK [ => LOGIN] w terminie: od 5 września 2022 r. – do wyczerpania miejsc (32).

 • Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych – ed.3/POWER 2014-2020 (32 miejsca)
  Planowana data rozpoczęcia kursu: 22 października 2022 r.
  Planowana data zakończenia kursu: 25 listopada 2022 r.
  Nabór przez SMK [ => LOGIN] w terminie: od 5 września 2022 r. – do wyczerpania miejsc (32).

 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych – ed.1/POWER 2014-2020 (32 miejsca)
  Planowana data rozpoczęcia kursu: 1 października 2022 r.
  Planowana data zakończenia kursu: 31 października 2022 r.
  Nabór przez SMK [ => LOGIN] w terminie: od 5 września 2022 r. – do wyczerpania miejsc (32).

 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych – ed.2/POWER 2014-2020 (32 miejsca)
  Planowana data rozpoczęcia kursu: 8 października 2022 r.
  Planowana data zakończenia kursu: 7 listopada 2022 r.
  Nabór przez SMK [ => LOGIN] w terminie: od 5 września 2022 r. – do wyczerpania miejsc (32).

 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych – ed.3/POWER 2014-2020 (32 miejsca)
  Planowana data rozpoczęcia kursu: 22 października 2022 r.
  Planowana data zakończenia kursu: 25 listopada 2022 r.
  Nabór przez SMK [ => LOGIN] w terminie: od 5 września 2022 r. – do wyczerpania miejsc (32).

 • Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych – ed.1/POWER 2014-2020 (32 miejsca)
  Planowana data rozpoczęcia kursu: 1 października 2022 r.
  Planowana data zakończenia kursu: 31 października 2022 r.
  Nabór przez SMK [ => LOGIN] w terminie: od 5 września 2022 r. – do wyczerpania miejsc (32).

 • Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych – ed.2/POWER 2014-2020 (32 miejsca)
  Planowana data rozpoczęcia kursu: 14 października 2022 r.
  Planowana data zakończenia kursu: 14 listopada 2022 r.
  Nabór przez SMK [ => LOGIN] w terminie: od 5 września 2022 r. – do wyczerpania miejsc (32).

 • Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych – ed.3/POWER 2014-2020 (32 miejsca)
  Planowana data rozpoczęcia kursu: 28 października 2022 r.
  Planowana data zakończenia kursu: 28 listopada 2022 r.
  Nabór przez SMK [ => LOGIN] w terminie: od 5 września 2022 r. – do wyczerpania miejsc (32).

 • Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych – ed.1/POWER 2014-2020 (32 miejsca)
  Planowana data rozpoczęcia kursu: 1 października 2022 r.
  Planowana data zakończenia kursu: 30 października 2022 r.
  Nabór przez SMK [ => LOGIN] w terminie: od 5 września 2022 r. – do wyczerpania miejsc (32).

 • Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych – ed.2/POWER 2014-2020 (32 miejsca)
  Planowana data rozpoczęcia kursu: 5 listopada 2022 r.
  Planowana data zakończenia kursu: 5 grudnia 2022 r.
  Nabór przez SMK [ => LOGIN] w terminie: od 5 września 2022 r. – do wyczerpania miejsc (32).

 • Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie dla pielęgniarek i położnych – ed.1/POWER 2014-2020 (32 miejsca)
  Planowana data rozpoczęcia kursu: 21 października 2022 r.
  Planowana data zakończenia kursu: 30 listopada 2022 r.
  Nabór przez SMK [ => LOGIN] w terminie: od 5 września 2022 r. – do wyczerpania miejsc (32).

* * *

NABORY NA KURSY KWALIFIKACYJNE

Nabory na kursy kwalifikacyjne ujęte w planie kształcenia na II półrocze 2022 r. rozpoczną 25 lipca 2022 r.

 • w dziedzinie pielęgniarstwa ANESTEZJOLOGICZNEGO I INTENSYWNEJ OPIEKI dla pielęgniarek (45 miejsc).
  Planowana data rozpoczęcia: 7 października 2022 r.,
  Planowana data zakończenia: 10 marca 2023 r.
  BRAK WOLNYCH MIEJSC – NABÓR ZAKOŃCZONY.

 • w dziedzinie PIELĘGNIARSTWA CHIRURGICZNEGO dla pielęgniarek.
  Planowana data rozpoczęcia kursu: 7 października 2022 r.,
  Planowana data zakończenia kursu: 10 marca 2023 r.
  Do wniosku zgłoszeniowego na kurs w Systemie Monitorowania Kształcenia [ => LOGIN] należy:
  • załączyć zaświadczenie potwierdzające staż pracy,
  • wskazać posiadane uprawnienia w zakresie kursów specjalistycznych Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych oraz Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych.

  Nabór przez SMK [ => LOGIN] – do wyczerpania miejsc (45).

 • w dziedzinie PIELĘGNIARSTWA PEDIATRYCZNEGO dla pielęgniarek.
  Planowana data rozpoczęcia kursu: 21 października 2022 r.
  Planowana data zakończenia kursu: 17 marca 2023 r.
  Do wniosku na kurs w Systemie Monitorowania Kształcenia [ => LOGIN] należy:
  • załączyć zaświadczenie potwierdzające staż pracy,
  • wskazać posiadane uprawnienia w zakresie kursów specjalistycznych Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych oraz Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych.

  Nabór przez SMK [ => LOGIN] w terminie: od 25 lipca 2022 r. – do wyczerpania miejsc (45).

 • w dziedzinie PIELĘGNIARSTWA RODZINNEGO dla pielęgniarek
  Planowana data rozpoczęcia kursu: 14 października 2022 r.
  Planowana data zakończenia kursu: 17 marca 2023 r.
  Do wniosku zgłoszeniowego na kurs w Systemie Monitorowania Kształcenia [ => LOGIN] należy:
  • załączyć zaświadczenie potwierdzające staż pracy.

  Nabór przez SMK [ => LOGIN] w terminie: od 25 lipca 2022 r. – do wyczerpania miejsc (45).

 • w dziedzinie PIELĘGNIARSTWA RODZINNEGO dla położnych,
  Planowana data rozpoczęcia kursu: 21 października 2022 r.
  Planowana data zakończenia kursu: 17 marca 2023 r.
  Do wniosku zgłoszeniowego na kurs w Systemie Monitorowania Kształcenia [ => LOGIN] należy:
  • załączyć zaświadczenie potwierdzające staż pracy,
  • wskazać posiadane uprawnienia w zakresie kursów specjalistycznych Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych oraz Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych.

  Nabór przez SMK [ => LOGIN] w terminie: od 25 lipca 2022 r. – do wyczerpania miejsc (45).

 • w dziedzinie PIELĘGNIARSTWA ANESTEZJOLOGICZNEGO I INTENSYWNEJ OPIEKI W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII dla położnych
  Planowana data rozpoczęcia kursu: 28 października 2022 r.
  Planowana data zakończenia kursu: 17 marca 2023 r.
  Do wniosku zgłoszeniowego na kurs w Systemie Monitorowania Kształcenia [ => LOGIN] należy:
  • załączyć zaświadczenie potwierdzające staż pracy,
  • wskazać posiadane uprawnienia w zakresie kursów specjalistycznych Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych oraz Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych.

  Nabór przez SMK [ => LOGIN] w terminie: od 25 lipca 2022 r. – do wyczerpania miejsc (45).

* * *

NABORY NA KURSY SPECJALISTYCZNE

O przyjęciu na kursy specjalistyczne decyduje kolejność zgłoszeń oraz poprawnie wypełniony wniosek na kurs.
Wnioski niekompletne oraz błędnie wypełnione będą zwracane do uzupełnienia lub odrzucane.

Nabory na kursy specjalistyczne ujęte w planie kształcenia na II półrocze 2022 r. rozpoczną się 25 lipca 2022 r.

 • Leczenie ran dla pielęgniarek ed. 3/2022
  Planowana data rozpoczęcia kursu: 14 listopada 2022 r.
  Planowana data zakończenia kursu: 17 grudnia 2022 r.
  Nabór przez SMK [ => LOGIN] w terminie: od 12 września 2022 r. – do wyczerpania miejsc (48).

 • Leczenie ran dla położnych ed. 2/2022
  Planowana data rozpoczęcia kursu: 29 października 2022 r.
  Planowana data zakończenia kursu: 30 listopada 2022 r.
  Nabór przez SMK [ => LOGIN] w terminie: od 25 lipca 2022 r. – do wyczerpania miejsc (60).

 • Szczepienia ochronne dla pielęgniarek ed. 4/2022
  Planowana data rozpoczęcia kursu: 25 listopada 2022 r.
  Planowana data zakończenia kursu: 16 grudnia 2022 r.
  Nabór przez SMK [ => LOGIN] w terminie: od 25 lipca 2022 r. – do wyczerpania miejsc (60).

 • Szczepienia ochronne dla położnych
  Planowana data rozpoczęcia kursu: 18 listopada 2022 r.
  Planowana data zakończenia kursu: 16 grudnia 2022 r.
  Nabór przez SMK [ => LOGIN] w terminie: od 25 lipca 2022 r. – do wyczerpania miejsc (45).

 • Terapia bólu ostrego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych ed. 2/2022
  Planowana data rozpoczęcia kursu: 15 października 2022 r.,
  Planowana data zakończenia kursu: 25 listopada 2023 r.
  Nabór przez SMK [ => LOGIN] w terminie: od 25 lipca 2022 r. – do wyczerpania miejsc (60).

 • Terapia bólu przewlekłego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych
  Planowana data rozpoczęcia kursu: 19 listopada 2022 r.,
  Planowana data zakończenia kursu: 30 grudnia 2022 r.
  Nabór przez SMK [ => LOGIN] w terminie: od 25 lipca 2022 r. – do wyczerpania miejsc (60).

* * *

 • Endoskopia dla pielęgniarek ed. 2/2022
  Planowana data rozpoczęcia kursu: 1 października 2022 r.
  Planowana data zakończenia kursu: 25 listopada 2022 r.
  BRAK WOLNYCH MIEJSC – NABÓR ZAKOŃCZONY.

 • Leczenie ran dla pielęgniarek ed. 2/2022
  Planowana data rozpoczęcia kursu: 17 września 2022 r.,
  Planowana data zakończenia kursu: 28 października 2022 r.
  BRAK WOLNYCH MIEJSC – NABÓR ZAKOŃCZONY.

 • Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I dla pielęgniarek i położnych
  Planowana data rozpoczęcia kursu: 18 listopada 2022 r.
  Planowana data zakończenia kursu: 20 stycznia 2023 r.
  BRAK WOLNYCH MIEJSC – NABÓR ZAKOŃCZONY.

 • Szczepienia ochronne dla pielęgniarek ed. 3/2022
  Planowana data rozpoczęcia kursu: 28 października 2022 r.
  Planowana data zakończenia kursu: 18 listopada 2023 r.
  BRAK WOLNYCH MIEJSC – NABÓR ZAKOŃCZONY.

 • Wykonanie badania spirometrycznego dla pielęgniarek ed. 2/2022
  Planowana data rozpoczęcia kursu: 26 listopada 2022 r.
  Planowana data zakończenia kursu: 30 grudnia 2022 r.
  BRAK WOLNYCH MIEJSC – NABÓR ZAKOŃCZONY.

Nabory na pozostałe kursy specjalistyczne ujęte w planie kształcenia zostaną uruchomione najwcześniej w II połowie sierpnia br.

* * *

INFORMACJE KOMISJI KSZTAŁCENIA

Aktualizacja: 7 czerwca 2022 r.

Komisja Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych informuje o uruchomieniu poczty e-mail: komisjaksztalcenia@moipip.org.pl
 

Prosimy o przekazywanie przez pielęgniarki i położne swoich uwag i komentarzy dotyczących organizacji kształcenia podyplomowego prowadzonego przez MOIPiP.

Sugestie z Państwa strony pozwolą na usprawnienie organizacji kształcenia.

PLAN REALIZACJI KSZTAŁCENIA W 2022 R.

Plan kształcenia na 2022 r. w zakresie priorytetów specjalizacji

Ministerstwo Zdrowia podało wykaz priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie w 2022 r. w województwie małopolskim:

 1. Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek,
 2. Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek,
 3. Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek,
 4. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek,
 5. Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek,
 6. Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek,
 7. Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek,
 8. Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych,
 9. Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych – specjalizacja rezerwowa,
 10. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek – specjalizacja rezerwowa,
 11. Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek – specjalizacja rezerwowa.

Postępowanie przetargowe na ww. dziedziny specjalizacji nie zostało jeszcze ogłoszone. Informacje o ewentualnym rozstrzygnięciu postępowania oraz o terminach naborów na specjalizacje zostaną niezwłocznie podane do wiadomości na stronie internetowej www.moipip.org.pl oraz na profilu facebook.

Przypominamy o trwających naborach na:
Specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego dla pielęgniarek i położnych

Plan kształcenia na II półrocze 2022 r.
w zakresie kursów kwalifikacyjnych, specjalistycznych i dokształcających

UWAGA!
Nabory na kursy kwalifikacyjne oraz specjalistyczne rozpoczną się 25 lipca 2022 r.

Kursy kwalifikacyjne w dziedzinie:

 • Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek (nabór w trakcie),
 • Pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek (nabór w trakcie),
 • Pielęgniarstwa pediatrycznego dla pielęgniarek,
 • Pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek,
 • Pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych,
 • Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii dla położnych.


Kursy specjalistyczne:

 • Endoskopia dla pielęgniarek,
 • Leczenie ran dla pielęgniarek,
 • Leczenie ran dla położnych,
 • Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu dla położnych,
 • Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I dla pielęgniarek i położnych,
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych,
 • Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych,
 • Szczepienia ochronne dla pielęgniarek,
 • Szczepienia ochronne dla położnych,
 • Terapia bólu ostrego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych,
 • Terapia bólu przewlekłego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych,
 • Wykonanie badania spirometrycznego dla pielęgniarek,
 • Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych,
 • Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych.


Kursy dokształcające:

Przypominamy o możliwości organizacji kursów dokształcających:

 • Opieka nad pacjentem z portem naczyniowym dla pielęgniarek i położnych
 • Podstawowe zabiegi reanimacyjne z użyciem AED dla pielęgniarek i położnych

Kursy dokształcające mogą zostać zorganizowane:

 • w siedzibie MOIPiP,
 • w danym zakładzie pracy po zgłoszeniu do MOIPiP zapotrzebowania.

O szczegółach i zasadach naborów poinformujemy przez stronę internetową www.moipip.org.pl oraz na naszym profilu facebook.

 


KSZTAŁCENIE W TRAKCIE

Szkolenia specjalizacyjne w trakcie:

 • Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek – 2 edycje (65 osób)
 • Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek – 1 edycja (38 osób)
 • Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych – 1 edycja (53 osoby)
 • Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek – 1 edycja (80 osób)
 • Pielęgniarstwo onkologiczne – 1 edycja (20 osób)
 • Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek– 1 edycja (40 osób)
 • Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek – 1 edycja (31 osób)
 • Pielęgniarstwo pediatryczne – 1 edycja (45 osób)
 • Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek – 2 edycje (76)
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek – 1 edycja (57 osób)

Kursy specjalistyczne zrealizowane w I połowie roku:

 • Endoskopia dla pielęgniarek – 1 edycja (41 osób)
 • Leczenie ran dla pielęgniarek – 1 edycja (34 osoby)
 • Leczenie ran dla położnych – 1 edycja (66 osób)
 • Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowy nowotworów dla pielęgniarek i położnych – 1 edycja (51 osób)
 • Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I dla pielęgniarek i położnych – 1 edycja (42 osoby)
 • Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. II dla pielęgniarek i położnych – 1 edycja (11 osób)
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa – 4 edycje (222 osoby)
 • Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka – 1 edycja (79 osób)
 • Szczepienia ochronne dla pielęgniarek – 2 edycje (121 osób)
 • Terapia bólu ostrego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych – 1 edycja (38 osób)
 • Wykonanie badania spirometrycznego dla pielęgniarek – 1 edycja (36 osób)
 • Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych – 3 edycje (179 osób)
 • Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych – 3 edycje (181 osób)

O szczegółach i zasadach naborów informujemy przez stronę internetową www.moipip.org.pl oraz na naszym profilu facebook.

 
Dziękujemy wszystkim pielęgniarkom i położnym za informacje i sugestie dotyczące kształcenia podyplomowego przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej /komisjaksztalcenia@moipip.org.pl/.
 
 
 

Przewodnicząca
Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego

Iwona Malinowska-Lipień