Edit Content

Wydawnictwo

Biuletyn informacji publicznej

Komunikaty

INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW ZAMIERZAJĄCYCH ZŁOŻYĆ WIOSEK O STWIERDZENIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU

 

Informujemy, iż wnioski o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu należy złożyć najpóźniej na 2 dni robocze przed posiedzeniem Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w celu rozpoznania ich na najbliższym posiedzeniu Rady Okręgowej. Wnioski złożone po terminie rozpatrywane będą na kolejnym posiedzeniu Rady Okręgowej.

Wniosek należy złożyć osobiście w siedzibie Izby w Krakowie przy ul. Szlak 61 w Dziale Prawa Wykonywania Zawodu (2 piętro). Wnioski przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:30.

Najbliższe posiedzenia Rady Okręgowej zaplanowane są na dzień:

    • 16 lipca 2024 roku (wnioski można składać do dnia 12 lipca 2024 do g. 14.30),
    • dodatkowe posiedzenie MORPiP: 30 lipca 2024 roku (wnioski można składać do dnia 26 lipca do g. 14.30).
    • 20 sierpnia 2024 roku (wnioski można składać do dnia 16 sierpnia do g. 14.30).

Przypominamy, iż wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu wraz z załącznikami wyszczególnionymi w końcowej części wniosku należy złożyć zgodnie z informacją dostępną pod adresem: Stwierdzenie prawa wykonywania zawodu

Do wniosku należy załączyć komplet wskazanych tam załączników w oryginale.