Edit Content

Wydawnictwo

Biuletyn informacji publicznej

Konferencje

XXI Ogólnokrajowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „Żywienie enteralne i parenteralne”. XV Ogólnokrajowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „NOMED 2024”. Katowice, 27 września 2024 r.

 

 

XXI Ogólnokrajowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „Żywienie enteralne i parenteralne”.
XV Ogólnokrajowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „NOMED 2024”.
Katowice, 27 września 2024 r.

 

 

 

ZAPROSZENIE

W imieniu organizatorów,
Zespołu ds. Pielęgniarstwa Onkologicznego działającego w ramach Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
zapraszam do udziału w XXI Ogólnokrajowej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej
nt. „Żywienie enteralne i parenteralne

XV Ogólnokrajowej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej
nt. „NOMED 2024”,

które odbędą się w dniu 27.09.2024r., w budynku Politechniki Śląskiej ul. Krasińskiego 8
w Katowicach.

Konferencja jest zorganizowana przez Zespół ds. Pielęgniarstwa Onkologicznego działającego w ramach Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach ,Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Zarządzie Oddziału w Katowicach , Koła Terenowego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. A . Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

 

Uczestnictwo w Konferencji jest bezpłatne.
Uczestnicy otrzymają certyfikat.
Liczba miejsc ograniczona.

 

Zgłoszenia do uczestnictwa należy dokonać przez wypełnienie karty zgłoszenia i nadesłanie jej do dnia 17.09.2024 roku na adres:
Iwona Woźniak
SP Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Francuska 20-24
40-027 Katowice
z dopiskiem „Konferencja 2024”

Na stronie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach zostanie zamieszczona karta zgłoszenia na konferencję, program konferencji oraz lista osób zakwalifikowanych.
Informacji udziela: Iwona Woźniak nr tel.: (32) 259 16 79

Serdecznie zapraszamy
mgr piel. Iwona Woźniak
Przewodnicząca Zespołu ds. Pielęgniarstwa Onkologicznego działającego w ramach Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
Specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
Specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
Członek Sekcji Onkologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu

 

Karta zgłoszenia uczestnictwa na Konferencje