Edit Content

Wydawnictwo

Biuletyn informacji publicznej

Szkolenia

Bezpłatne szkolenie dla pielęgniarek i położnych z zakresu FASD

 

Bezpłatne szkolenie dla pielęgniarek i położnych z zakresu FASD

 

Instytut Nowej Kultury zaprasza do udziału w dwudniowym Szkoleniu dla pielęgniarek i położnych z zakresu FASD.
Szkolenie realizowane jest na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

Cele szkolenia:

  • zwiększenie kompetencji (wiedzy i umiejętności) pielęgniarek i położnych w zakresie FASD,
  • zwiększenie umiejętności motywowania do zmiany w zakresie spożywania napojów alkoholowych przez kobiety w okresie rozrodczym, a zwłaszcza w czasie ciąży, przy wykorzystaniu Dialogu Motywującego w swojej praktyce zawodowej,
  • rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych i symptomów, które mogą wskazywać na występowanie FASD u dziecka, zgodnie z standardami diagnozy i rekomendacjami KCPU,
  • zwiększenie kompetencji pielęgniarek i położnych do planowania własnych działań profilaktycznych w obszarze profilaktyki FASD.

Miejsce szkolenia: Hotel Groman, Aleja Krakowska 76, 05-090 Sękocin Stary pod Warszawą.

W czasie trwania szkolenia będzie zapewniony bezpłatny nocleg i wyżywienie.

Program szkolenia został zróżnicowany pod względem tematycznym i dopasowany do specyfiki pracy położnych i pielęgniarek.

Termin szkolenia dla położnych:
20-21 czerwca 2024 r.
12-13 września 2024 r.

Termin szkolenia dla pielęgniarek:
1-2 lipca 2024 r.
24-25 października 2024 r.

Uczestnicy otrzymają Certyfikaty potwierdzające ich udział w szkoleniu.

Formularz zgłoszeniowy pod adresem:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJ2h24Ge2UYOZKs6qdvLhY4my5qHxOZFLYZNVgw4B6YYwJSA/viewform

 

Informacja szczegółowa