Edit Content

Wydawnictwo

Biuletyn informacji publicznej

Szkolenia

Otwarte szkolenie „Ograniczenie picia alkoholu w ciąży i FASD z wykorzystaniem dialogu motywującego”, Kraków, 6-7 czerwca 2024 r.

 

Otwarte szkolenie „Ograniczenie picia alkoholu w ciąży i FASD z wykorzystaniem dialogu motywującego”,
Kraków, 6-7 czerwca 2024 r.

Hotel CITY SM Business & SPA***, ul. Gajowa 16, 30-426 Kraków

 

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy i umiejętności grupy 15 pielęgniarek i położnych w zakresie profilaktyki spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych (FASD) oraz zachęcenie uczestników do realizacji działań związanych z tematyką szkolenia. Ponieważ sam przekaz wiedzy, dostarczenie narzędzi i rozwój umiejętności w określonej dziedzinie jest często niewystarczający dla wprowadzenia zmian do praktyki zawodowej, przedmiotem szkolenia będą również kwestie związane z pokonywaniem barier natury psychologicznej, społecznej lub organizacyjnej, które utrudniają profilaktykę FASD. W programie szkoleń uwzględniono zarówno profilaktykę FASD polegającą na ograniczaniu ryzyka picia alkoholu w czasie ciąży, jak i profilaktykę zaburzeń wtórnych u chorych z FASD, które są często wynikiem nierozpoznania problemu i w związku z tym, niewłaściwego postępowania wychowawczego lub terapeutycznego.

W trakcie szkoleń uczestnicy poznają czynniki które zwiększają ryzyko picia alkoholu w czasie ciąży, konsekwencje zdrowotne prenatalnej ekspozycji na alkohol i rekomendacje dotyczące diagnostyki zaburzeń z grupy FASD opracowane przez interdyscyplinarny zespół polskich ekspertów (Medycyna Praktyczna, 2020). Dowiedzą się też jak, działając w duchu i z wykorzystaniem narzędzi dialogu motywującego, można pomóc kobietom w wieku rozrodczym w zmianie zachowań na mniej ryzykowne dla zdrowia dziecka oraz jak pielęgniarka może wspierać dziecko z FASD w szkole.

Szkolenie będzie prowadzone w duchu dialogu motywującego, uwzględniającego perspektywę uczestników. Zajęcia poprowadzą:

  • dr n. med. Katarzyna Dyląg, pediatra, Szpital Dziecięcy św. Ludwika w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński
  • dr n. hum. Katarzyna Okulicz-Kozaryn, psycholog, specjalistka w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, Zakład Zdrowia Dzieci i Młodzieży, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie
  • dr n. med. Kamila Faleńczyk, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, Pracownia Medycyny Szkolnej, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie
  • Aleksandra Wilkin-Day, psychology, terapeutka motywująca, członkini i certyfikowana trenerka dialogu motywującego MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers)

 

Informacja szczegółowa, program szkolenia i karta zgłoszenia

 

 

W sprawie zapisu na szkolenie zapraszamy do kontaktu:
Pani Agnieszka Dudek – Koordynator szkoleń, e-mail: konkursy@sps.org.pl tel. 668 883 316

Kartę zgłoszenia prosimy przesłać na adres e-mail: konkursy@sps.org.pl do dnia 20.05.2024 r.

Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z potwierdzeniem udziału w szkoleniu

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU: „Ograniczenie picia alkoholu w ciąży i FASD z wykorzystaniem dialogu motywującego”