Edit Content

Wydawnictwo

Biuletyn informacji publicznej

Aktualności

Informacja dla praktyk pielęgniarek i położnych z województwa małopolskiego: sprawozdania o symbolu MZ

Informacja dla praktyk pielęgniarek i położnych z województwa małopolskiego: sprawozdania o symbolu MZ

 

Realizując zadania na rzecz Wojewody Małopolskiego Urząd Statystyczny w Krakowie zbiera i analizuje sprawozdania o symbolu MZ.

Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 773) oraz z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 października 2022 r. w sprawie Programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2023 (Dz. U. poz. 2453) dział 1.29 Zdrowie i ochrona zdrowia. Przekazane dane objęte są tajemnicą statystyczną, a w opracowaniach stosowana jest nie identyfikowalność danych jednostkowych.

Szczegóły dotyczące rodzajów sprawozdań, które dana praktyka powinna wypełnić oraz terminów przekazania przedstawia poniższa tabela.

Sprawozdania obsługiwane w Systemie Statystyki w Ochronie Zdrowia I (SSOZ I):

Rodzaj sprawozdania Terminy Praktyki zobowiązane do realizacji obowiązków sprawozdawczych
MZ-88 10 kwietnia 2024 r. Formularze MZ-88 wypełniają indywidualne i grupowe praktyki pielęgniarek i położnych.
MZ-89 10 kwietnia 2024 r. Formularze MZ-89 wypełniają indywidualne i grupowe praktyki, prowadzone przez specjalistów, dla których praktyka jest głównym miejscem pracy.

 

Na stronach internetowych Centrum e-Zdrowia dostępne są:

Do przekazania danych w formie elektronicznej w SSOZ I niezbędne jest posiadanie indywidualnego konta użytkownika. W celu założenia konta należy przejść przez proces rejestracji, który jest uruchamiany przez wybranie linku Zarejestruj znajdującego się na stronie logowania do SSOZ.

Po przekazaniu formy elektronicznej nie należy przesyłać wersji papierowej.

Wszelkie pytania na temat wypełniania sprawozdań należy kierować do pracowników Urzędu Statystycznego w Krakowie:

 

Rodzaj formularza Imię i nazwisko Telefon kontaktowy Adres e-mail
MZ-88
MZ-89
Jacek Cisek
Magdalena Andrzejczak
Joanna Kaczmarczyk
Renata Kłósek
Dominika Mazur
795 498 613
12 36 10 229
12 36 10 227
12 36 10 157
12 36 10 144
J.Cisek@stat.gov.pl
M.Andrzejczak@stat.gov.pl
J.Kaczmarczyk@stat.gov.pl
R.Klosek@stat.gov.pl
D.Mazur@stat.gov.pl

Adres do korespondencji:
Urząd Statystyczny w Krakowie, ul. K. Wyki 3, 31-223 Kraków.

W sprawach związanych z nadawaniem obowiązków sprawozdawczych na pytania odpowiadają administratorzy CeZ email: statystyka@cez.gov.pl.

W związku z pracami rozwojowymi, w okresie przejściowym funkcjonują równolegle dwa systemy: dotychczasowy SSOZ I oraz nowy SSOZ II.

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania systemów dostępne są pod adresem:
System Statystyki w Ochronie Zdrowia – ezdrowie.gov.pl

Pomoc w zakresie logowania do SSOZ II można uzyskać na infolinii Centrum e-Zdrowia dostępnej całodobowo, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku pod telefonem 19 239, mailem ssoz@cez.gov.pl .

 

Obowiązek statystyczny realizowany jest zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego RODO). Szczegółowe informacje dotyczące stosowania RODO w statystyce publicznej są dostępne na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego http://stat.gov.pl/rodo/.