Edit Content

Wydawnictwo

Biuletyn informacji publicznej

Aktualności

XXXIX OKRĘGOWY ZJAZD DELEGATÓW MOIPiP W KRAKOWIE

SZANOWNI DELEGACI
NA XXXIX OKRĘGOWY ZJAZD DELEGATÓW MOIPiP W KRAKOWIE

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie:

§ 3 ust. 2 Regulaminu Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 1 XXXVIII Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Delegatów Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krakowie z dnia 26 marca 2023 r. w sprawie: regulaminów organów Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krakowie.

 

Zapraszam Szanownych Delegatów na XXXIX Okręgowy Zjazd Delegatów MOIPiP w Krakowie, który odbędzie się w dniu 29 lutego 2024 roku o godzinie 10:00 w Krakowskiej Akademii im. A. F. Modrzewskiego, budynek B aula (parter), ul. Herlinga-Grudzińskiego 1, Kraków.
Komisja Zjazdowa zwraca się z uprzejmą prośbą do Delegatów o przybycie, co najmniej 30 min przed rozpoczęciem obrad w celu dokonania rejestracji uczestników.
Zgodnie z § 4 ust. 1 w/w regulaminu Delegata na zjazd obowiązuje obecność i czynny udział w obradach zjazdu i posiedzeniach komisji zjazdowych.
Biuro MOIPiP przesłało do Placówek, w których pracują Delegaci, listę uczestników Zjazdu z prośbą o ich oddelegowanie, które wraz z potwierdzeniem obecności na Zjeździe będzie podstawą do oddelegowania z pracy dla osób pełniących dyżur w tym dniu.
Osoby korzystające z rozliczeń delegacji, proszone są o zachowanie biletów i dołączenie ich do delegacji.
Delegaci proszeni są o zabranie ze sobą mandatów delegata i materiałów zjazdowych.

 

Z poważaniem
Przewodniczący MORPiP
(-) Tadeusz Wadas