Edit Content

Wydawnictwo

Biuletyn informacji publicznej

Konferencje

II Małopolska Konferencja Pielęgniarek i Położnych Pielęgniarka i Położna 2024 r. 18-20 kwietnia 2024 r. Hotel „Premier” ul. Opolska 14A, Kraków

 

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy na
II Konferencję dla pielęgniarek i położnych
„Pielęgniarka i Położna 2024”

 

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji dla Pielęgniarek i Położnych, która odbędzie się w Krakowie. Małopolska Konferencja dla Pielęgniarek i Położnych jest to kolejna Konferencja szkoleniowa, organizowana przez Małopolską Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Krakowie. Pragniemy, aby wspólnie z Państwem kontynuować tradycję cyklicznych małopolskich konferencji pielęgniarskich i położniczych opartych na merytorycznym i atrakcyjnym programie naukowym. Tematyka konferencji poruszać będzie problemy związane z samodzielnością zawodową pielęgniarek i położnych. Pozwoli na zaprezentowanie nowoczesnych rozwiązań oraz kierunków rozwoju praktyki pielęgniarskiej i położniczej.
Zaproszenie kierujemy do środowisk pielęgniarek, położnych, lekarzy, kół studenckich oraz wszystkich zainteresowanych proponowaną problematyką.

 

Organizatorzy konferencji:
Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krakowie
Fundacja Rozwoju Pielęgniarstwa działająca przy MOIPiP w Krakowie
Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum

Komitet organizacyjny:
Przewodnicząca: dr hab. Iwona Malinowska-Lipień
Wiceprzewodnicząca: mgr Barbara Słupska

Członkowie:
dr n. o zdr. Tadeusz Wadas
dr n. o zdr. Marlena Padykuła
dr n. o zdr. Joanna Kin-Dąbrowska
mgr Bartosz Kucharski
mgr Małgorzata Gądek
mgr Stanisław Łukasik
mgr Wioletta Suska
mgr Beata Marzec
spec. piel. rat. Anna Polonek
piel. dypl. Józef Luberda


Komitet naukowy:

prof. dr hab. Maria Kózka
prof. dr hab. Agnieszka Gniadek
prof. dr hab. Grażyna Iwanowicz-Palus
dr n o zdr. Dorota Matuszyk, prof. UJ


Tematyka wiodąca sesji plenarnych:

  • Zdarzenia niepożądane w praktyce pielęgniarskiej i położniczej.
  • Kierunki i czynniki determinujące rozwój pielęgniarstwa i położnictwa w teorii i praktyce.
  • Problemy w obszarach pielęgniarstwa klinicznego poszczególnych specjalności (pielęgniarstwo chirurgiczne, zachowawcze, pediatryczne, operacyjne, geriatryczne, kardiologiczne, onkologiczne, ratownictwo medyczne i pielęgniarstwo ratunkowe, a także w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej i inne).
  • Problemy w obszarach: ginekologii, położnictwa i perinatologii, neonatologii.

 

Organizatorzy:


Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krakowie

 

Współorganizatorzy:

 

Patronaty:

 

 

 

 

 

OPŁATA KONFERENCYJNA WYNOSI:

 

Członkowie MOIPiP, studenci pielęgniarstwa i położnictwa – 200 zł

Osoby niebędące członkami MOIPiP – 650 zł

 

W przypadku rezygnacji z udziału wpłata nie podlega zwrotowi.

 

Opłata konferencyjna obejmuje:
koszty uczestnictwa w konferencji, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiady, udział w uroczystej kolacji wraz z zabawą taneczną i losowaniem nagród.

Opłatę konferencyjną należy wpłacać do 15 kwietnia 2024 r. na konto Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Krakowski Bank Spółdzielczy

20 85910007 0020 0054 9815 0009

z dopiskiem „Konferencja dla pielęgniarek i położnych 2024”

 

ELEKTRONICZNE ZGŁOSZENIE WRAZ Z DOŁĄCZONYM DOWODEM WPŁATY
BĘDĄ STANOWIŁY PODSTAWĘ DO WPISANIA NA LISTĘ UCZESTNIKÓW.

Szczegółowa informacja na temat konferencji pod nr tel.: (12) 422-88-54.

Opłata nie obejmuje kosztu noclegu, nocleg organizowany jest we własnym zakresie.

Z myślą o Państwa wygodzie wynegocjowane zostały stawki za noclegi w hotelu. Aby skorzystać z niższych cen prosimy skontaktować się z hotelem i powołać na hasło: ‘’Pielęgniarka i Położna 2024’’

 

Premier Kraków Hotel
ul. Opolska 14a, 31-323 Kraków
tel. +48 12 376 37 00
www.premierkrakowhotel.pl

 

Rejestracja on-line :

https://forms.office.com/e/SVYFMx2TSj

na adres e-mail: konferencja2024@moipip.org.pl należy przesłać potwierdzenie wniesienia opłaty konferencyjnej.

Organizator konferencji zobowiązany jest do wystawienia faktury w ciągu 7 dni od daty wpłaty wyłącznie dla podmiotu, który dokonał wpłaty na konto MOIPiP.

Fakturę dla osób fizycznych wystawiamy na żądanie.

 

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONFERENCJI