Edit Content

Wydawnictwo

Biuletyn informacji publicznej

Aktualności

„Program wsparcia psychologicznego kadry medycznej” uruchomiony przez Ministerstwo Zdrowia, finansowany przez Unię Europejską.

 

Trwa „Program wsparcia psychologicznego kadry medycznej” uruchomiony przez Ministerstwo Zdrowia, finansowany przez Unię Europejską.

15 000 w pełni bezpłatnych wizyt i konsultacji ze specjalistami z zakresu psychologii, psychologii klinicznej i psychoterapii jest dostępnych dla każdego pracownika kadry medycznej oraz studentów studiów medycznych, na terenie całego kraju. Zwracamy się z gorącą prośbą o przekazanie informacji na temat programu do osób, z którymi macie Państwo kontakt, a które spełniają kryterium pracownika kadry medycznej. By moc skorzystać z programu konieczna jest rejestracja na Platformie dostępnej pod adresem https://psychologdlamedyka.pl/

Zjawisko wypalenia zawodowego dotyka, według badania STADA Health Report 2022, ok. 25 proc. dorosłych, pracujących Polaków. Jedną z najbardziej narażonych na wypalenie grup zawodowych są pracownicy kadry medycznej, specjaliści medycyny ratunkowej, chirurdzy, ortopedzi, specjaliści medycyny paliatywnej, ale także lekarzy medycyny rodzinnej. Federacja Porozumienie Zielonogórskie (FPZ) zauważyła nasilenie się tego zjawiska alarmując, że problem dotyka coraz młodszych lekarzy, czasem na początku drogi zawodowej. Wypalenie częściej występuje u kobiet oraz lekarzy w średnim wieku (45-54 lata).

Dlatego, został przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia i uruchomiony „Program wsparcia psychologicznego kadry medycznej”, finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Działania 7.1 Osi priorytetowej VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia.

Każdy pracownik medyczny, niezależnie od stażu i typu wykonywanego zawodu medycznego, także studenci medycyny mogą bezpłatnie skorzystać m.in. z bezpośredniej pomocy w formie porad psychologicznych. Każdy potrzebujący będzie mógł odbyć 4 spotkania indywidualne ze specjalistą z zakresu zdrowia psychicznego. W ramach programu pomocy udziela 100 specjalistów z zakresu:

 • psychologii,
 • psychologii klinicznej,
 • psychoterapii.

Konsultacje prowadzone są w trybie zdalnym lub stacjonarnym. Bezpośrednie spotkania są dostępne w każdym mieście wojewódzkim. Mechanizm działania programu gwarantuje pełne bezpieczeństwo danych pacjentów biorących udział w programie.

Dla Użytkowników zapewniamy:

 • dostęp do ponad 100 psychologów, psychologów klinicznych i psychoterapeutów w celu świadczenia bezpośredniej interwencji kryzysowej w postaci konsultacji i sesji psychoterapeutycznych,
 • materiały dydaktyczne w formie cyfrowej,
 • dostęp do platformy online, która będzie narzędziem realizacji powyższych elementów programu.

 

W ramach programu powstały poradniki oraz materiały dydaktyczne z zakresu technik relaksacyjnych, które dostępne są na Platformie w module edukacyjnym.
Tematyka materiałów dydaktycznych porusza istotne dla kadry medycznej z punktu widzenia zdrowia psychicznego tematy takie jak:

 • sposoby radzenia sobie ze stresem – techniki relaksacyjne Jacobsona czy praktyka mindfulness,
 • najczęstsze problemy psychiczne w zawodach kadry medycznej takie jak: depresja, wypalenie zawodowe, fobie i lęki,
 • problemy nerwic, somatyzacji i psychosomatyzacji,
 • uzależnienia,
 • kiedy potrzebuję fachowej pomocy
 • asertywnosc

Materiały edukacyjne mają formę cyfrową i dopasowane zostały do odbioru także przez osoby z ograniczeniami wzrokowymi i słuchowymi. Dostępne są na platformie online w module edukacyjnym.

Program skierowany jest do szeroko rozumianej kadry medycznej.
Do platformy będą mieli więc dostęp między innymi:

 • lekarze i lekarze dentyści
 • pielęgniarki
 • położne
 • ratownicy
 • fizjoterapeuci
 • diagności laboratoryjni
 • farmaceuci

Spotkania online są:

 • darmowe,
 • poufne,
 • w pełni dopasowane to potrzeb czasowych kadry medycznej.

Odbiorcami będą również studenci kierunków medycznych, którzy już w toku nauki mierzą się z przeciążeniem, stresem, presją i ciągłym niepokojem,

Więcej informacji udzielają:

Urszula Szybowiczu.szybowicz@niewidacpomnie.org
Michał Winterm.winter@falck.pl

ZAPEWNIAMY I GWARANTUJEMY, ŻE WASZE DANE OSOBOWE BĘDĄ BEZPIECZNE. NIE UDZIELAMY INFORMACJI O TYM KOMU UDZIELANE JEST WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE. NIE PRZEKAZUJEMY INFORMACJI O SZCZEGÓŁACH WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO DO SYSTEMU P1.

Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych udzieli:

radca prawny Michał Modro m.modro@kpgz.pl
Możecie też zwrócić się z pytaniem do Inspektora Ochrony Danych Osobowych – iod@psychologdlamedyka.pl

 

Informacja szczegółowa: „Program wsparcia psychologicznego kadry medycznej”