Edit Content

Wydawnictwo

Biuletyn informacji publicznej

Aktualności

„Zasady opieki pielęgniarskiej wobec pacjenta przewlekle chorego, niesamodzielnego oraz długo-trwale unieruchomionego w opiece długotermino-wej” – artykuł Dr n. o zdr. Marioli Rybka, prof. PANS, Konsultant krajowej w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej

 

„Zasady opieki pielęgniarskiej wobec pacjenta przewlekle chorego,
niesamodzielnego oraz długotrwale unieruchomionego w opiece długoterminowej”
artykuł  dr n. o zdr. Marioli Rybka, prof. PANS,
Konsultant krajowej w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej