Edit Content

Wydawnictwo

Biuletyn informacji publicznej

Konferencje

XX Ogólnokrajowa Konferencja Naukowo–Szkoleniowa nt. „Żywienie enteralne i parenteralne”, XIV Ogólnokrajowa Konferencja Naukowo–Szkoleniowa nt. „NOMED 2023”, Katowice, 29 września 2023 r.

 

XX Ogólnokrajowa Konferencja Naukowo–Szkoleniowa nt. „Żywienie enteralne i parenteralne”
XIV Ogólnokrajowa Konferencja Naukowo–Szkoleniowa nt. „NOMED 2023”,

Katowice, 29 września 2023 r.

 

Zespół ds .Pielęgniarstwa Onkologicznego działającego w ramach Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
zaprasza do udziału w
XX Ogólnokrajowej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej nt. „Żywienie enteralne i parenteralne ”

XIV Ogólnokrajowej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej nt. „NOMED 2023”,

które odbędą się w dniu 29.09.2023r., w budynku Politechniki Śląskiej ul. Krasińskiego 8 w Katowicach.

 

Konferencja jest zorganizowana przez Zespół ds. Pielęgniarstwa Onkologicznego działającego w ramach Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Zarządzie Oddziału w Katowicach, Koła Terenowego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. A . Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Uczestnictwo w Konferencji jest bezpłatne.
Uczestnicy otrzymają certyfikat.
Liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenia do uczestnictwa należy dokonać przez wypełnienie karty zgłoszenia i nadesłanie jej do dnia 15.09.2023 roku na adres:

Iwona Woźniak
SP Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Francuska 20-24
40-027 Katowice
z dopiskiem „Konferencja 2023”

Na stronie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach zostanie zamieszczona karta zgłoszenia na konferencję, program konferencji oraz lista osób zakwalifikowanych.
Informacji udziela: Iwona Woźniak nr tel.: (32) 259 16 79

 

Karta zgłoszenia na Konferencje

 

Serdecznie zapraszamy

mgr piel. Iwona Woźniak
Przewodnicząca Zespołu ds. Pielęgniarstwa Onkologicznego działającego w ramach Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
Specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
Specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
Członek Sekcji Onkologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu