Edit Content

Wydawnictwo

Biuletyn informacji publicznej

Komunikaty

Obowiązek sporządzenia sprawozdań statystycznych przez wszystkie praktyki zawodowe prowadzone przez pielęgniarki i położne wpisane w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

Obowiązek sporządzenia sprawozdań statystycznych
przez wszystkie praktyki zawodowe
prowadzone przez pielęgniarki i położne
wpisane w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

 

 

Pismo Pana Bartosza Jaroszewskiego, Dyrektora Pionu Architektury i Usług e-Zdrowia w sprawie sporządzenia sprawozdań statystycznych przez wszystkie praktyki zawodowe prowadzone przez pielęgniarki i położne wpisane w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez centrum e-zdrowia w celu realizacji zadań statutowych i obowiązków ustawowych