Edit Content

Wydawnictwo

Biuletyn informacji publicznej

Szkolenia

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zaprasza na bezpłatne szkolenia online

 

 

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zaprasza na bezpłatne szkolenia online

 

Szkolenia prowadzone przez doświadczonych wykładowców, tworzących kadrę Agencji, których unikatowa wiedza z zakresu tematyki szkoleń stanowić będzie cenne źródło informacji dla uczestników szkoleń.

Dlaczego warto się skorzystać z naszych szkoleń?

  • Zdobędziesz wiedzę i umiejętności na temat tworzenia projektów PPZ w oparciu o wytyczne AOTMiT oraz tworzenie raportów końcowych z realizacji programu polityki zdrowotnej – zapisz się na szkolenie z PPZ.
  • Poznasz sposoby finansowania w Polsce leków i świadczeń gwarantowanych. Zapoznasz się z procesem refundacyjnym, oceną skuteczności i określaniem kosztów terapii – zapisz się na szkolenie z Refundacji leków.
  • Zdobędziesz wiedzę na temat metodyki tworzenia wysokiej jakości wytycznych klinicznych, oceny wytycznych z wykorzystaniem narzędzia AGREE II oraz procesu opiniowania zaleceń postępowania diagnostyczno-terapeutycznego przez AOTMiT – zapisz się na szkolenie z Wytycznych klinicznych.

Głównym celem projektu szkoleniowego jest poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w zakresie: tworzenia samorządowych programów polityki zdrowotnej, regionalnych strategii ochrony zdrowia, świadczeń objętych finansowaniem ze środków publicznych, procesu taryfikacji oraz procesu terapeutycznego.

 

Zaproszenie do udziału w bezpłatnych szkoleniach online

Broszura informacyjna