Edit Content

Wydawnictwo

Biuletyn informacji publicznej

Aktualności

Stanowisko Prezydium Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krakowie z dnia 5 września 2022 r. w sprawie: zasad ustalania wynagrodzeń pielęgniarek i położnych w świetle ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 maja 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1352)

Stanowisko
Prezydium Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krakowie
z dnia 5 września 2022 r.
w sprawie:
zasad ustalania wynagrodzeń pielęgniarek i położnych
w świetle ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego
niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw
z dnia 26 maja 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1352)