Edit Content

Wydawnictwo

Biuletyn informacji publicznej

Aktualności

Opinia prawna radcy prawnego dr hab. Doroty Karkowskiej w sprawie zapisów ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. 2021 poz. 1801) oraz innych aspektów prawa pracy.

 

Opinia prawna radcy prawnego dr hab. Doroty Karkowskiej
w sprawie zapisów ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania
najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników
zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. 2021 poz. 1801)
oraz innych aspektów prawa pracy