Edit Content

Wydawnictwo

Biuletyn informacji publicznej

Szkolenia

Nieodpłatne seminarium „Jak wspierać opiekunów nieformalnych w sprawowaniu opieki nad osobami starszymi w domu?” – Kraków, 30 sierpnia 2022 r. (wtorek)

Nieodpłatne seminarium
„Jak wspierać opiekunów nieformalnych w sprawowaniu opieki nad osobami starszymi w domu?”
Kraków, 30 sierpnia 2022 r. (wtorek)

 

Fundacja Małopolska Izba Samorządowa w Krakowie serdecznie zaprasza na Seminarium pn. „JAK WSPIERAĆ OPIEKUNÓW NIEFORMALNYCH W SPRAWOWANIU OPIEKI NAD OSOBAMI STARSZYMI W DOMU?”, które odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2022 r. (wtorek) w Q Hotel Plus w Krakowie (ul. Wygrana 6) w godzinach 11:00-14:00.

Seminarium jest organizowane pod Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich RP.

Cechą współczesnych społeczeństw jest wydłużanie się cyklu życia i związana z tym konieczność zapewnienia profesjonalnej i specjalistycznej opieki osobom potrzebującym, w tym starszym, wymagającym wyspecjalizowanego i intensywnego wsparcia. Skala tego zjawiska sprawia, że zapewnienie szczególnego podejścia w zakresie wsparcia oraz opieki dla osób tego wymagających, w tym starszych w ich miejscu zamieszkania, jest jednym z najpoważniejszych wyzwań w polityce społecznej. Wiele badań i opinii ekspertów wskazuje, że najbardziej skuteczną i zapewniającą godność osoby potrzebującej (w tym starszej) metodą sprawowania opieki jest ta świadczona w miejscu jej zamieszkania. Dom jest dla wszystkich miejscem o szczególnym znaczeniu, silnie związanym z emocjami – to tu osoby potrzebujące wsparcia, w tym starsze czują się w pełni bezpiecznie.

RAMOWY PROGRAM SEMINARIUM

  • Powitanie uczestników
  • Miejsce i rola opiekunów nieformalnych osób starszych w systemie polityki społecznej
  • Model wsparcia osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania – Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
  • Błędy w opiece nad chorymi z demencją i chorobą Alzheimera w szczególności – Stowarzyszenie Alzheimer Polska
  • Wyzwania dla polityki społecznej w kontekście zmian demograficznych i starzejącego się społeczeństwie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Kraków (do potwierdzenia)
  • Problemy i potrzeby opiekunów nieformalnych osób starszych – wyzwania dla europejskiej polityki społecznej. Doświadczenia partnerów zagranicznych
  • Kompetencje opiekunów nieformalnych osób starszych – prezentacja rezultatów projektu HomeCare.
  • Podsumowanie i dyskusja

Udział w SEMINARIUM jest nieodpłatny.

Link do formularza zgłoszeniowego: https://forms.gle/pdRDXeeC3Kht2qCZ7

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 22 sierpnia 2022 r.

Osobami do kontaktu w sprawie seminarium są:
Aldona Okraszewska – tel. 536 999 507
Marcin Papuga – tel. 535 999 706

 

Zaproszenie na seminarium

Ramowy Program Seminarium