Edit Content

Wydawnictwo

Biuletyn informacji publicznej

Konferencje

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Człowiek, Zdrowie, Integracja – Ból i Leczenie Ran w Wymiarze Interdyscyplinarnym”, 28-29 października 2022 r.

Instytut Nauk o Zdrowiu
Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
zaprasza do udziału
w Międzynarodowej Konferencji Naukowej – Szkoleniowej

CZŁOWIEK, ZDROWIE, INTEGRACJA – BÓL I LECZENIE RAN
W WYMIARZE INTERDYSCYPLINARNYM

która odbędzie się dnia 28-29.10.2022 roku
w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

 

 

Informacja szczegółowa