Edit Content

Wydawnictwo

Biuletyn informacji publicznej

Aktualności

Stanowisko Prezydium Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krakowie z dnia 26 lipca 2022 roku w sprawie: sposobu wykonywania przez świadczeniodawców ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 maja 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1352)

 

Stanowisko Prezydium Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krakowie
z dnia 26 lipca 2022 roku
w sprawie:
sposobu wykonywania przez świadczeniodawców ustawy o zmianie ustawy
o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych
oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 maja 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1352)