Edit Content

Wydawnictwo

Biuletyn informacji publicznej

Komunikaty

ŚP. STANISŁAW WOJTAN

 

Non Omnis Moriar” – Horacy

ŚP. STANISŁAW WOJTAN

 

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o odejściu naszego Kolegi Stanisława Wojtana.

Pan Stanisław Wojtan, był magistrem pielęgniarstwa, specjalistą w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

Przez cały czas swojej kariery zawodowej był zatrudniony w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii. Pełnił funkcję Pielęgniarza Oddziałowego w Klinicznym Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Pan Stanisław Wojtan był również pracownikiem Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydziału Nauk o Zdrowiu, gdzie jako wykładowca prowadził zajęcia w obszarze anestezjologii i intensywnej opieki na studiach I i II stopnia, na kierunku pielęgniarstwo.

Jego bogate doświadczenie w pracy Kliniki Intensywnej Terapii i Anestezjologii oraz praca wykładowcy a także zaufanie środowiska zawodowego wskazało jego osobę do pełnienia funkcji Konsultanta Wojewódzkiego a później Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

Jako członek Małopolskiego Oddziału Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki od początku jego powstania, przez szereg lat pełnił ważne funkcje w Zarządzie. Był członkiem Rady Naukowej czasopisma „Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece” oraz członkiem komitetu organizacyjnego konferencji naukowo-szkoleniowych, a także wieloletnim członkiem Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych aktywnie uczestniczącym w pracach Rady oraz na rzecz środowiska pielęgniarek i położnych. Przez wiele lat pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego.

Jako wykładowca oraz wielokrotny kierownik specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki oraz innych licznych kursów w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych przygotował rzesze pielęgniarek i pielęgniarzy do pracy przede wszystkim w szpitalach na terenie Małopolski.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że jego zainteresowania naukowe były ściśle związane z obszarem anestezjologii i intensywnej terapii, świadczą o tym jego publikacje naukowe.

Stanisław Wojtan był zarówno praktykiem jak i teoretykiem, był osobą doskonale zorganizowaną, sumienną, niezwykle zaangażowaną i kreatywną w podejściu do nowych rozwiązań. Znakomicie zarządzał ponad stu osobowym zespołem pielęgniarskim. Jego umiejętności w kontaktach interpersonalnych pozwalały na nawiązywanie kontaktów, a także na jednanie środowiska zawodowego. Swoimi umiejętnościami i wiedzą chętnie dzielił się z całym środowiskiem zawodowym.

Stasiu był niezwykle dobrym człowiekiem.

Stasiu serdecznie za wszystko dziękujemy, pozostaniesz na zawsze w naszej pamięci i sercach.

 

Odpoczywaj w Pokoju Wiecznym…

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Krakowie