Edit Content

Wydawnictwo

Biuletyn informacji publicznej

Aktualności

II edycja konkursu „Położna Przyszłości – Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy”

 

II edycja konkursu „Położna Przyszłości – Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy”

 

Rozpoczęła się rekrutacja studentów III roku położnictwa do II edycji konkursu „Położna Przyszłości –Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy”.
Celem Olimpiady jest promocja zawodu położnej w Polsce oraz wyłonienie najlepszego studenta położnictwa w kraju.
Nagrodami w konkursie są płatne staże w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii w Warszawie.

Konkurs będzie się składał z dwóch etapów, podczas których studenci zmierzą się z zadaniami teoretycznymi oraz praktycznymi.

Współorganizatorem konkursu jest Polskie Towarzystwo Położnych. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Minister Zdrowia.
W skład Komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele:

  • Polskiego Towarzystwo Położnych, reprezentowanego przez Panią Prezes dr hab. Beatę Piętę, prof. UM,
  • Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie, reprezentowanego przez Panią dr n. med. Grażynę Bączek, Dyrektora ds. Położnych i Pielęgniarek,
  • Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, reprezentowanego przez Panią Dyrektor dr n. med. Beatę Guzak,
  • Konsultanta Krajowego ds. Pielęgniarstwa Ginekologicznego i Położniczego Panią dr. hab. n. o zdr. Grażynę Iwanowicz-Palus,
  • Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, reprezentowanej przez Panią Prezes Zofię Małas.

Na zgłoszenia poprzez poniższy link Organizatorzy czekają w dniach 3-18 lutego 2022 roku.
https://edukacja.szpitalzelazna.pl/formularz-zgloszenia/

Więcej informacji w tym etapy, regulamin konkursu znajdują się na stronie organizatora: https://edukacja.szpitalzelazna.pl/olimpiada/

Informacja szczegółowa

 

 

Organizatorzy