Edit Content

Wydawnictwo

Biuletyn informacji publicznej

Konferencje

I Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa – „Wielowymiarowe Oblicze Pielęgniarstwa”, 3- 4 marca 2022 r., w formie on-line (Konferencja bezpłatna)

 

I Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa – „Wielowymiarowe Oblicze Pielęgniarstwa”, 3- 4 marca 2022 r., w formie on-line

 

I Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa – „Wielowymiarowe Oblicze Pielęgniarstwa”, organizowaną wspólnie przez Zakład Pielęgniarstwa i Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, Zakład Pielęgniarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu oraz Wydział Medyczny Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Konferencja odbędzie się 3- 4 marca 2022 r. w formie on-line.

Celem spotkania jest upowszechnienie wiedzy i wymiana doświadczeń z zakresu m.in. symulacji medycznej w pielęgniarstwie oraz pielęgniarstwa klinicznego zarówno na gruncie krajowym, jak i europejskim. W ramach konferencji, w nurcie dwóch jej dominujących zagadnień, przewidujemy również przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych o tematyce: symulacja wirtualna oraz rany w praktyce pielęgniarskiej.

Do udziału w konferencji zachęcamy zarówno pielęgniarki ze środowiska akademickiego, jak również na co dzień praktykujące w placówkach ochrony zdrowia lub w ramach praktyki indywidualnej, a także studentów kierunku Pielęgniarstwo. Jesteśmy przekonani, że spojrzenie na zagadnienia, związane z problematyką konferencji, z różnych perspektyw będzie cennym doświadczeniem.

Komunikat zawierający szczegółowe informacje dotyczące konferencji

Informacja szczegółowa: https://www.csmcm.ur.edu.pl/konferencja/

Rejestracja do 15 lutego br.: https://www.csmcm.ur.edu.pl/rejestracja/