Edit Content

Wydawnictwo

Biuletyn informacji publicznej

Komunikaty

Informacja o obowiązku sprawozdawczym za rok 2021 – pismo podpisane przez Pana Bartosza Jaroszewskiego, Zastępcę Dyrektora do Spraw Architektury i Usług e-Zdrowia w Centrum e-Zdrowia

Informacja o obowiązku sprawozdawczym za rok 2021
– pismo podpisane przez Pana Bartosza Jaroszewskiego,
Zastępcę Dyrektora do Spraw Architektury i Usług e-Zdrowia w Centrum e-Zdrowia

 

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązkiem statystycznym wynikającym z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 września 2020 r. w sprawie Programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021 (Dz. U. 2020 poz. 2062, z późn. zm.). w załączeniu przesyłamy pismo podpisane przez Pana Bartosza Jaroszewskiego, Zastępcę Dyrektora do Spraw Architektury i Usług e-Zdrowia w Centrum e-Zdrowia z prośbą o zapoznanie się. W piśmie znajdziecie Państwo informację o formie przekazywania danych, oraz kto i jakie sprawozdania powinien złożyć.

Pragniemy dodać że wyniki prowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia badań statystycznych są kluczowe do rzetelnej oceny rzeczywistości i podejmowania kluczowych decyzji.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 10 ustawy o statystyce publicznej (Dz.U. 2021 poz. 955) zebrane od Państwa dane podlegają bezwzględnej ochronie i mogą być publikowane i udostępniane jedynie w formie zagregowanej.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z właściwym dla Państwa Urzędem Wojewódzkim/Statystycznym.

Kontakt do Urzędów: https://cez.gov.pl/projekty/statystyka/kontakt-ssoz/

 

Z poważaniem,
Rafał Roicki
Kierownik
Wydział Statystyki
Centrum e-Zdrowia
ul. Stanisława Dubois 5A
00-184 Warszawa

Pismo do praktyk pielęgniarek i położnych w sprawie obowiązku sprawozdawczego