Edit Content

Wydawnictwo

Biuletyn informacji publicznej

Komunikaty

Informacja z Centrum e-Zdrowia odnośnie obowiązku złożenia sprawozdań statystycznych będących we właściwości Ministra Zdrowia przez wszystkie praktyki zawodowe

Informacja z Centrum e-Zdrowia
odnośnie obowiązku złożenia sprawozdań statystycznych będących we właściwości Ministra Zdrowia
przez wszystkie praktyki zawodowe

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U 2021 poz. 955) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 września 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 2062 z późn. zm.) w sprawie Programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021, wszystkie praktyki zawodowe mają obowiązek złożenia sprawozdań statystycznych będących we właściwości Ministra Zdrowia.
Dlatego też przypominamy o wywiązaniu się z obowiązku i zachęcamy do złożenia sprawozdań w Systemie Statystyki w Ochronie Zdrowia. Kontakt do administratorów obsługujących sprawozdawczość na danym terenie, oraz wszystkie niezbędne informacje związane z dostępem do Systemu jak i samymi sprawozdaniami znajdują się na stronie www.cez.gov.pl w zakładce „Projekty/Statystyka”.
Dostęp do Systemu znajduje się na stronie: https://ssoz.ezdrowie.gov.pl .”