Edit Content

Wydawnictwo

Biuletyn informacji publicznej

Komunikaty

Ankieta skierowana do Pielęgniarek/Położnych, członków Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położonych w Krakowie dotycząca stanu zdrowia Pielęgniarek/Położnych w związku z pracą w pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz opinii na temat szczepień przeciwko Covid-19.

Ankieta skierowana do Pielęgniarek/Położnych,
członków Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położonych w Krakowie

dotycząca stanu zdrowia Pielęgniarek/Położnych w związku z pracą w pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2
oraz opinii na temat szczepień przeciwko Covid-19

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Pielęgniarek/Położnych, członków Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położonych w Krakowie o wypełnienie krótkiego kwestionariusza ankiety dotyczącego stanu zdrowia Pielęgniarek/Położnych w związku z pracą w pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz opinii na temat szczepień przeciwko Covid-19.

Zapewniam, że badanie jest w pełni anonimowe, a jego wyniki posłużą wyłącznie do wysuwania argumentów związanych ze stanem zdrowia personelu pracującego w czasie pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

Link do ankiety: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=FHOYXjdWT0yH1F7VvaJfq4PcHpHizxdCti24x7MBIUJUODBCQTZVV1cxTzgzUlNaTEMyNzcwWU0wRi4u

 

Tadeusz Wadas
Przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krakowie