Edit Content

Wydawnictwo

Biuletyn informacji publicznej

Szkolenia

Polska Misja Medyczna zaprasza na webinar “Medycy w akcjach humanitarnych”

Polska Misja Medyczna
zaprasza na webinar
“Medycy w akcjach humanitarnych”

17 grudnia 2021 r. godz. 18:00

Celem spotkania jest prezentacja warunków pracy i predyspozycji wolontariuszy medycznych na misjach humanitarnych. Ratowanie życia lub zdrowia w warunkach katastrof naturalnych lub konfliktów zbrojnych wymaga szczególnej odporności fizycznej i psychicznej, a także kwalifikacji, które pozwalają na szybkie reagowanie na zastałą sytuację bez odpowiedniego zaplecza medycznego. Nasi wolontariusze medyczni podzielą się swoimi doświadczeniami oraz zaprezentują wytyczne dotyczące pracy międzynarodowych zespołów ratunkowych.

Informacje o programie webinaru oraz formularz zgłoszeniowy na stronie: https://fb.me/e/1fHV19Fkc