Edit Content

Wydawnictwo

Biuletyn informacji publicznej

Aktualności

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zwraca się z prośba o udział w badaniu: „ANALIZA WPŁYWU STRESU I METOD RADZENIA SOBIE Z NIM NA RÓŻNICE MIĘDZYPOKOLENIOWE WŚRÓD PIELĘGNIAREK – PRZEKROJOWE BADANIE OPISOWE”.

Badaniu: „ANALIZA WPŁYWU STRESU I METOD RADZENIA SOBIE Z NIM NA RÓŻNICE MIĘDZYPOKOLENIOWE WŚRÓD PIELĘGNIAREK – PRZEKROJOWE BADANIE OPISOWE”.