Edit Content

Wydawnictwo

Biuletyn informacji publicznej

INFORMACJE KOMISJI KSZTAŁCENIA

Aktualności

INFORMACJE KOMISJI KSZTAŁCENIA

NABORY NA KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE REALIZOWANE PRZEZ MOIPIP

UWAGA! Wnioski niekompletne oraz błędnie wypełnione będą zwracane do uzupełnienia lub odrzucane.

O tym na jakim etapie znajduje się wniosek danej osoby informuje tzw. status wniosku. Prosimy o kontrolowanie wspomnianego statusu, ponieważ w przypadku odrzucenia bądź zwrócenia wniosku na kurs osoba zainteresowana nie jest informowana mailowo. Osoby zakwalifikowane na kurs zostaną poinformowane drogą elektroniczną o szczegółach realizacji kursu.

* * *

PRZEDŁUŻAMY NABORY NA NABORY NA SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW MINISTERIALNYCH

NABORY ZOSTAJĄ PRZEDŁUŻONE DO 30 LISTOPADA 2021 R. Uwaga! Na specjalizacje dofinansowane ze środków ministerialnych będzie obowiązywał egzamin wstępny. Szczegóły dotyczące egzaminu zostaną podane w terminie późniejszym, w odrębnym komunikacie. Planowana data rozpoczęcia specjalizacji może ulec zmianie.
 • w dziedzinie PIELĘGNIARSTWA ONKOLOGICZNEGO dla pielęgniarek, Planowana data rozpoczęcia: 11 grudnia 2021 r., Planowana data zakończenia: 31 maja 2023 r.Do wniosku zgłoszeniowego w SMK należy:
  • załączyć dokument potwierdzający co najmniej 2-letni staż pracy w zawodzie, w okresie ostatnich 5 lat.
  Nabór przez SMK [ => LOGIN] w terminie: 30 listopada 2021 r.
 • w dziedzinie PIELĘGNIARSTWA OPIEKI PALIATYWNEJ dla pielęgniarek, Planowana data rozpoczęcia: 11 grudnia 2021 r., Planowana data zakończenia: 31 maja 2023 r.Do wniosku zgłoszeniowego w SMK należy:
  • załączyć dokument potwierdzający co najmniej 2-letni staż pracy w zawodzie, w okresie ostatnich 5 lat.
  Nabór przez SMK [ => LOGIN] w terminie: 30 listopada 2021 r.
 • MOIPiP planuje również uruchomić SPECJALIZACJĘ W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA NEONATOLOGICZNEGO DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH. Specjalizacja finansowana będzie wyłącznie ze środków izbowych. Nabory rozpoczną się w listopadzie br.

* * *

 • w dziedzinie PIELĘGNIARSTWA ANESTEZJOLOGICZNEGO I INTENSYWNEJ OPIEKI dla pielęgniarek, Planowana data rozpoczęcia: 26 listopada 2021 r., Planowana data zakończenia: 31 maja 2023 r.NABÓR ZAKOŃCZONY.
 • w dziedzinie PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO dla pielęgniarek, Planowana data rozpoczęcia: 26 listopada 2021 r., Planowana data zakończenia: 31 maja 2023 r.NABÓR ZAKOŃCZONY.
 • w dziedzinie PIELĘGNIARSTWA CHIRURGICZNEGO dla pielęgniarek, Planowana data rozpoczęcia: 26 listopada 2021 r., Planowana data zakończenia: 31 maja 2023 r.NABÓR ZAKOŃCZONY.
 • w dziedzinie PIELĘGNIARSTWA OPERACYJNEGO dla pielęgniarek, Planowana data rozpoczęcia: 26 listopada 2021 r., Planowana data zakończenia: 31 maja 2023 r.NABÓR ZAKOŃCZONY.
 • w dziedzinie PIELĘGNIARSTWA PEDIATRYCZNEGO dla pielęgniarek, Planowana data rozpoczęcia: 26 listopada 2021 r., Planowana data zakończenia: 31 maja 2023 r.NABÓR ZAKOŃCZONY.
 • w dziedzinie PIELĘGNIARSTWA PSYCHIATRYCZNEGO dla pielęgniarek, Planowana data rozpoczęcia: 26 listopada 2021 r., Planowana data zakończenia: 31 maja 2023 r.NABÓR ZAKOŃCZONY.

* * *

NABORY NA KURSY KWALIFIKACYJNE

 • w dziedzinie PIELĘGNIARSTWA CHIRURGICZNEGO dla pielęgniarek, Planowana data rozpoczęcia kursu: 18 lutego 2022 r., Planowana data zakończenia kursu: 24 czerwca 2022 r. Do wniosku zgłoszeniowego na kurs w SMK należy: Nabór przez SMK [ => LOGIN] w terminie: 30 czerwca 2021 r. – do wyczerpania miejsc (45).
  • załączyć zaświadczenie potwierdzające staż pracy,
  • wskazać posiadane uprawnienia w zakresie kursów specjalistycznych Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych oraz Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych,
 • w dziedzinie PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO dla pielęgniarek,UWAGA! ZMIANA TERMINU ROZPOCZĘCIA KURSU Planowana data rozpoczęcia kursu: 4 lutego 2022 r., Planowana data zakończenia kursu: 24 czerwca 2022 r. Do wniosku w System Monitorowania Kształcenia [ => LOGIN] należy załączyć dokument potwierdzający staż pracy oraz podać informacje o ukończonych, wymaganych kursach:
  • kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa,
  • kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego.

* * *

 • w dziedzinie PIELĘGNIARSTWA OPERACYJNEGO dla położnych, Planowana data rozpoczęcia kursu: 19 listopada 2021 r., Planowana data zakończenia kursu: 15 kwietnia 2022 r.NABÓR ZAKOŃCZONY.
 • w dziedzinie PIELĘGNIARSTWA ANESTEZJOLOGICZNEGO I INTENSYWNEJ OPIEKI W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII dla położnych, Planowana data rozpoczęcia kursu: 19 listopada 2021 r., Planowana data zakończenia kursu: 22 kwietnia 2022 r.NABÓR ZAKOŃCZONY.

* * *

NABORY NA KURSY SPECJALISTYCZNE

O przyjęciu na kursy specjalistyczne decyduje kolejność zgłoszeń oraz poprawnie wypełniony wniosek na kurs. Wnioski niekompletne oraz błędnie wypełnione będą zwracane do uzupełnienia lub odrzucane.
 • ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT CZ. II DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Planowana data rozpoczęcia: 2 listopada 2021 r. Planowana data zakończenia: 30 grudnia 2021 r.Nabór przez SMK [ => LOGIN] w terminie: 10 września 2021 r. – do wyczerpania miejsc (50).
 • RESUSCYTACJA ODDECHOWO-KRĄŻENIOWA NOWORODKA DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Planowana data rozpoczęcia: 6 listopada 2021 r. Planowana data zakończenia: 23 listopada 2021 r.Nabór przez SMK [ => LOGIN] w terminie: od 6 października br. – do wyczerpania miejsc (60).

* * *

 • EDUKATOR W CUKRZYCY DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH – nabór uzupełniający Planowana data rozpoczęcia: 28 października 2021 r. Planowana data zakończenia: 14 stycznia 2022 r. BRAK WOLNYCH MIEJSC – NABÓR ZAKOŃCZONY.
 • KOMPLEKSOWA OPIEKA PIELĘGNIARSKA W SCHORZENIACH NARZĄDU WZROKU DLA PIELĘGNIAREK, Planowana data rozpoczęcia kursu: 5 listopada 2021 r. Planowana data zakończenia kursu: 21 stycznia 2022 r. BRAK WOLNYCH MIEJSC – NABÓR ZAKOŃCZONY.
 • LECZENIE RAN DLA PIELĘGNIAREK – ED. 3/2021, Planowana data rozpoczęcia kursu: 3 listopada 2021 r. Planowana data zakończenia kursu: 17 grudnia 2021 r. BRAK WOLNYCH MIEJSC – NABÓR ZAKOŃCZONY.
 • MONITOROWANIE DOBROSTANU PŁODU W CZASIE CIĄŻY I PODCZAS PORODU DLA POŁOŻNYCH, Planowana data rozpoczęcia kursu: 24 września 2021 r. Planowana data zakończenia kursu: 30 listopada 2021 r. BRAK WOLNYCH MIEJSC – NABÓR ZAKOŃCZONY.
 • ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT CZ. I DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Planowana data rozpoczęcia: 19 października 2021 r. Planowana data zakończenia: 10 grudnia 2021 r. BRAK WOLNYCH MIEJSC – NABÓR ZAKOŃCZONY.
 • POSTAWY OPIEKI PALIATYWNEJ dla pielęgniarek EDYCJA 1/2021 Planowana data rozpoczęcia: 14 października 2021 r. Planowana data zakończenia: 30 listopada 2021 r. BRAK WOLNYCH MIEJSC – NABÓR ZAKOŃCZONY.
 • RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH – ED. 5/2021 Planowana data rozpoczęcia kursu: 1 października br. Planowana data zakończenia kursu: 27 października br. BRAK WOLNYCH MIEJSC – NABÓR ZAKOŃCZONY.
 • RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH – ED. 6/2020 Planowana data rozpoczęcia kursu: 5 listopada br. Planowana data zakończenia kursu: 25 listopada br. BRAK WOLNYCH MIEJSC – NABÓR ZAKOŃCZONY.
 • RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO ODDECHOWA DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH – ED. 1/2022 Planowana data rozpoczęcia: 10 stycznia 2022 r. Planowana data zakończenia: 28 stycznia 2022 r. BRAK WOLNYCH MIEJSC – NABÓR ZAKOŃCZONY.
 • SZCZEPIENIA OCHRONNE DLA PIELĘGNIAREK – ED. 4/2021, Planowana data rozpoczęcia kursu: 15 października 2021 r. Planowana data zakończenia kursu: 3 listopada 2021 r. BRAK WOLNYCH MIEJSC – NABÓR ZAKOŃCZONY.
 • SZCZEPIENIA OCHRONNE DLA PIELĘGNIAREK – ED. 5/2021, Planowana data rozpoczęcia kursu: 19 listopada 2021 r. Planowana data zakończenia kursu: 7 grudnia 2021 r. BRAK WOLNYCH MIEJSC – NABÓR ZAKOŃCZONY.
 • WYKONANIE I INTERPRETACJA ZAPISU ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO U DOROSŁYCH DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH – ED. 4/2021 Planowana data rozpoczęcia kursu: 16 września br. Planowana data zakończenia kursu: 22 października br. BRAK WOLNYCH MIEJSC – NABÓR ZAKOŃCZONY.
 • WYKONANIE I INTERPRETACJA ZAPISU ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO U DOROSŁYCH DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH – ED. 5/2021 Planowana data rozpoczęcia: 5 października 2021 r. Planowana data zakończenia: 19 listopada 2021 r. BRAK WOLNYCH MIEJSC – NABÓR ZAKOŃCZONY.
 • WYKONANIE I INTERPRETACJA ZAPISU ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO U DOROSŁYCH DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH – ED. 6/2021 Planowana data rozpoczęcia kursu: 3 listopada br. Planowana data zakończenia kursu: 3 grudnia br. BRAK WOLNYCH MIEJSC – NABÓR ZAKOŃCZONY.
 • WYWIAD I BADANIE FIZYKALNE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH – ED. 4/2021 Planowana data rozpoczęcia kursu: 28 września br. Planowana data zakończenia kursu: 19 listopada br. BRAK WOLNYCH MIEJSC – NABÓR ZAKOŃCZONY.

* * *

INFORMACJE KOMISJI KSZTAŁCENIA

Aktualizacja: 29 października 2021 r.

Komisja Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych informuje o uruchomieniu poczty e-mail: komisjaksztalcenia@moipip.org.pl
Prosimy o przekazywanie przez pielęgniarki i położne swoich uwag i komentarzy dotyczących organizacji kształcenia podyplomowego prowadzonego przez MOIPiP. Sugestie z Państwa strony pozwolą na usprawnienie organizacji kształcenia.
SPECJALIZACJE W 2021 R.
MOIPiP w Krakowie wygrała postępowanie przetargowe na specjalizacje dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie w 2021 r. w województwie małopolskim. W związku z powyższym tym roku planujemy uruchomić specjalizacje w dziedzinach:
 1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek,
 2. Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek,
 3. Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek,
 4. Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek,
 5. Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek,
 6. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek,
 7. Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek
 8. Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek
Aktualnie prowadzone jest postępowanie kwalifikacyjne na ww. specjalizacje. Rozpoczęcie planowane jest na 11.12.2021 r. Ponadto Ministerstwo Zdrowia ogłosiło dodatkowe postępowanie przetargowe na specjalizacje, do którego MOIPiP również przystąpiła. Przetargi dotyczą specjalizacji w dziedzinach:
 1. Pielęgniarstwo anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek
 2. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek
 3. Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
Informacje o ewentualnym rozstrzygnięciu dodatkowego postępowania zostaną niezwłocznie podane do wiadomości na stronie internetowej www.moipip.org.pl oraz na profilu facebook.
KSZTAŁCENIE W TRAKCIE
Szkolenia specjalizacyjne w trakcie:
 • Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek – 1 edycja (66),,
 • Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek – 1 edycja (99 osób)
 • Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek – 1 edycja (60 osób),
 • Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek – 1 edycja (45 osób),
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek – 1 edycja (57 osób),
 • Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych – 1 edycja (53 osoby),
Kursy kwalifikacyjne w dziedzinie:
 • Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek – 2 edycje (87 osób),
 • Pielęgniarstwa operacyjnego dla położnych – 1 edycja (45 osób),
 • Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii dla położnych – 1 edycja (45 osób)
Kursy specjalistyczne:
 • Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych – 2 edycje (120 osób),
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa – 2 edycje (120 osób),
 • Leczenie ran dla pielęgniarek – 1 edycja (48 osób),
 • Kompleksowa opieka pielęgniarska w schorzeniach narządu wzroku dla pielęgniarek – 1 edycja (40 osób),
 • Podstawy opieki paliatywnej dla pielęgniarek – 1 edycja (30 osób)
 • Szczepienia ochronne dla pielęgniarek – 2 edycje (120 osób),
 • Szczepienia ochronne dla położnych – 1 edycja (50 osób),
 • Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu dla położnych – 1 edycja (40 osób)
 • Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych – 3 edycje (70 osób)
 • Edukator w cukrzycy dla pielęgniarek i położnych– 1 edycja (50 osób)
 • Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I dla pielęgniarek i położnych – 1 edycja (55 osób)
NABORY W TRAKCIE:
Kursy kwalifikacyjne w dziedzinie:
 • Pielęgniarstwa internistycznego dla pielęgniarek,
 • Pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek.
Kursy specjalistyczne:
 • Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych,
 • Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. II dla pielęgniarek i położnych.
Dziękujemy wszystkim pielęgniarkom i położnym za informacje i sugestie dotyczące kształcenia podyplomowego przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej /komisjaksztalcenia@moipip.org.pl/.

Przewodnicząca

Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego

Iwona Malinowska-Lipień

PLAN REALIZACJI KSZTAŁCENIA W 2021 R.

Plan kształcenia na 2021 r. w zakresie priorytetów specjalizacji

Ministerstwo Zdrowia podało wykaz priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie w 2021 r. w województwie małopolskim:
 1. Pielęgniarstwo anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek,
 2. Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek,
 3. Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek,
 4. Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek,
 5. Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek,
 6. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek,
 7. Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek
 8. Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek,
 9. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek – specjalizacja rezerwowa
 10. Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych – specjalizacja rezerwowa
Postepowanie przetargowe na ww. dziedziny specjalizacji nie zostało jeszcze ogłoszone. Informacje o ewentualnym rozstrzygnięciu postępowania oraz o terminach naborów na specjalizacje zostaną niezwłocznie podane do wiadomości na stronie internetowej www.moipip.org.pl oraz na profilu facebook.

Plan kształcenia na II półrocze 2021 r.

Kursy kwalifikacyjne w dziedzinie:
 • Pielęgniarstwa internistycznego (nabory w trakcie),
 • Pielęgniarstwa operacyjnego dla położnych (nabory w trakcie),
 • Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii dla położnych (nabory w trakcie),
 • Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek,
 • Pielęgniarstwa chirurgicznego.
Kursy specjalistyczne:
 • Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych,
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa,
 • Wywiad i badanie fizykalne,
 • Leczenie ran dla pielęgniarek,
 • Leczenie ran dla położnych,
 • Edukator w cukrzycy (edycja zaległa),
 • Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka,
 • Szczepienia ochronne dla pielęgniarek,
 • Szczepienia ochronne dla położnych,
 • Kompleksowa opieka pielęgniarska w schorzeniach narządu wzroku (edycja zaległa),
 • Podstawy opieki paliatywnej,
 • Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu (edycja zaległa),
 • Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I i cz. II.