Edit Content

Wydawnictwo

Biuletyn informacji publicznej

Zestawienie imiennych głosowań Posłów na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej IX Kadencji w sprawie ustawy o wynagrodzeniach pielęgniarek i położnych. Głosowanie nad odrzuceniem 3. poprawki. Głosowanie nr 17 na 31. posiedzeniu Sejmu dnia 15-06-2021 r. o godz. 15:47:31. Pkt. 5 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1257 i 1260).  

Aktualności

Zestawienie imiennych głosowań Posłów na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej IX Kadencji w sprawie ustawy o wynagrodzeniach pielęgniarek i położnych. Głosowanie nad odrzuceniem 3. poprawki. Głosowanie nr 17 na 31. posiedzeniu Sejmu dnia 15-06-2021 r. o godz. 15:47:31. Pkt. 5 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1257 i 1260).  

Zobacz