Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na pismo Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce w sprawie przedstawienia stanowiska w przedmiocie zlecania przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) pielęgniarkom POZ przeprowadzania w miejscu pobytu pacjenta oceny świadczeniobiorcy według skali Barthel na potrzeby wydawania przez lekarzy POZ zaświadczenia lekarskiego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, celem uzyskania świadczenia uzupełniającego.

Aktualności

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na pismo Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce w sprawie przedstawienia stanowiska w przedmiocie zlecania przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) pielęgniarkom POZ przeprowadzania w miejscu pobytu pacjenta oceny świadczeniobiorcy według skali Barthel na potrzeby wydawania przez lekarzy POZ zaświadczenia lekarskiego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, celem uzyskania świadczenia uzupełniającego.

Zobacz