Edit Content

Wydawnictwo

Biuletyn informacji publicznej

Stanowisko Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krakowie z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw celem zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemiologicznego lub epidemii kadr medycznych (druk sejmowy nr 763)

Aktualności

Stanowisko Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krakowie z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw celem zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemiologicznego lub epidemii kadr medycznych (druk sejmowy nr 763)

Zobacz