Edit Content

Wydawnictwo

Biuletyn informacji publicznej

Zgłaszanie zapotrzebowania na środki medyczne z rezerw Ministerstwa Zdrowia dla indywidualnych i grupowych praktyk oraz NZOZ-ów prowadzonych przez Pielęgniarki lub Położne

Aktualności

Zgłaszanie zapotrzebowania na środki medyczne z rezerw Ministerstwa Zdrowia dla indywidualnych i grupowych praktyk oraz NZOZ-ów prowadzonych przez Pielęgniarki lub Położne

 

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z otrzymanymi środkami ochrony osobistej (m.in. maseczki chirurgiczne, przyłbice, płyny dezynfekcyjne, fartuchy jednorazowe, flizelinowe) z rezerw Ministerstwa Zdrowia, prosimy Pielęgniarki i Położne, które posiadają:

  • indywidualną praktykę,
  • grupową praktykę,
  • NZOZ, opiekę długoterminową i hospicyjną prowadzoną przez Pielęgniarki lub Położne.


o zgłaszanie drogą mailową (wyłącznie na wskazany poniżej adres e-mail) wykazu Pielęgniarek i/lub Położnych zgłoszonych do kontraktu z NFZ zgodnie z zawartą umową kontraktową wraz z wymiarem czasu pracy.

Zgłoszenia w formie tabeli do pobrania [KLIKNIJ aby pobrać] można przesyłać od poniedziałku tj. od 14 grudnia 2020 r.  wyłącznie na wskazany adres mailowy: srodki.medyczne@moipip.org.pl


Na podstawie liczby wykazanych Pielęgniarek/Położnych będą przygotowywane środki,  o terminie odbioru będziemy informować telefonicznie wskazaną do kontaktu osobę.


Odbiór będzie możliwy w dwa dni w tygodniu tj. środa i czwartek w godzinach 9.00-14.00.