Edit Content

Wydawnictwo

Biuletyn informacji publicznej

Pismo Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych skierowane do Ministra Zdrowia w sprawie przywrócenia obwiązującego od 1 kwietnia do 5 września 2020 r. przepisu art. 4 c ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 374).

Aktualności

Pismo Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych skierowane do Ministra Zdrowia w sprawie przywrócenia obwiązującego od 1 kwietnia do 5 września 2020 r. przepisu art. 4 c ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 374).

Zobacz