Edit Content

Wydawnictwo

Biuletyn informacji publicznej

Zmiany w wykonywaniu zawodów pielęgniarki i położnej, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu (Dz. U. z 2020 r., poz. 1493)

Aktualności

Zmiany w wykonywaniu zawodów pielęgniarki i położnej, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu (Dz. U. z 2020 r., poz. 1493)

Zobacz